Plan wystaw 2021

Plan wystaw


11.01.-25.02.

Wystawa plakatów olimpijskich PKOl


26.02.-25.05.

Wydział Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – prezentacja prac ze szczególnym uwzględnieniem holografii. Wystawa pod patronatem JM Rektora Prof. Wojciecha Hory.
26.02. montaż
24.05. finisaż
25.05. demontaż


20.04.-06.06.

Totalizator Sportowy – odwołana


20.04.-07.06.

Prof. Sławomir Lipnicki  Metafiguracje. Omdlenie. – Foyer Centrum Olimpijskiego i Galeria Północna
20.04. montaż
07.06. finisaż
08.06. demontaż


29.05.-06.06.

Atelier Graines d’Artistes (wystawa prac dziecięcych) – Galeria (-1)
29.05. montaż
30.05. wernisaż
06.06. demontaż


08.06.-24.09.

Piotr Szulkowski (grafika) – Galeria (-1) 08.06.-09.07 / Foyer 09.07-24.09.2021

Galeria (-1)
07.06. montaż
08.06. wernisaż
09.07. demontaż
Foyer
09.07. montaż
21.09. demontaż


12.07.-18.10.

Muzeum Sportu i Turystyki

18.10. demontaż


Ewa Trafna (malarstwo, obiekty, filmy)


Prof. Prot Jarnuszkiewicz i studenci (foto/wideo)


Izabela Maciusowicz i Katarzyna Ferworn-Horawa (fotografia i malarstwo)


Kompas Młodej Sztuki 2022