Plan wystaw 2020

Wojciech Sadley – malarstwo
14.01 montaż
15.01. wernisaż
10.02 demontaż

Krzysztof Ostrzeszewicz – rzeźba
11.02. montaż
12.02. wernisaż
09.03. demontaż

Sławomir Zięba – rysunek, malarstwo, rzeźba
10.03. montaż
11.03. wernisaż
06.04. demontaż

Wystawy odwołane z powodu COVID-19

  • Leszek Jampolski, malarstwo
  • Prot Jarnuszkiewicz, fotografia
  • Atelier Graines d’Artistes – wystawa prac dziecięcych
  • Piotr Szulkowski, malarstwo
  • Wystawa multimedialna – zbiorowa m.in. Katarzyna Marciniak
  • Izabela Maciusowicz i Katarzyna Ferworn-Horawa, fotografia i malarstwo
  • Krystyna Jatkiewicz, grafika
  • Kompas Młodej Sztuki 2020


Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
26.06. montaż
06.08. demontaż

prof. Janusz Fogler – fotografia
28.09. montaż
07.12. demontaż