Rada PKOl


Rada PKOl została powołana przez Prezydium PKOl 25 maja 2012 roku. Skupia szefów strategicznych resortów, instytucji państwowych, przedsiębiorstw gospodarczych oraz wybitne autorytety życia społecznego, kultury, nauki, mediów, sportów i Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecnie funkcję Przewodniczącego Rady pełni Daniel Obajtek – prezes spółki PKN Orlen.

Rada jest platformą wymiany poglądów i ośrodkiem opiniotwórczym służącym partnerskiej współpracy na rzecz długofalowego rozwoju sportu i Ruchu Olimpijskiego.

Do jej zadań należą:

  • poszukiwanie najlepszych, innowacyjnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych sportu;
  • wykorzystanie w większym stopniu dorobku i potencjału ośrodków naukowych i szkoleniowych dla rozwoju sportu;
  • upowszechnianie uniwersalnych wartości sportu i zasad fair play, kultury i edukacji olimpijskiej;
  • tworzenie warunków do wzmocnienia roli mecenatu sportowego i funkcjonowania sponsoringu w sporcie oraz kształtowania i popularyzowania pozytywnego wizerunku sponsorów sportu;
  • włączanie środowisk biznesowych w centralne i regionalne inwestycje proekologiczne w sporcie i ruchu rekreacyjnym;
  • promowanie poprzez sport dobrego wizerunku Polski w świecie, zwłaszcza w środowiskach polonijnych oraz w krajach-organizatorach Igrzysk Olimpijskich i wielkich, międzynarodowych imprez sportowych.