54. Nagroda Fair Play PKOl – nowy termin zgłoszeń

Polski Komitet Olimpijski przedłuża termin nadsyłania zgłoszeń do 54. Nagrody Fair Play PKOl za 2021 rok. Kandydatów można zgłaszać do 20 czerwca 2022 roku na adres e-mail: [email protected].

PKOl i Klub Fair Play PKOl co roku przyznają Nagrodę Fair Play sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym, bądź instytucjom za promowanie zasad uczciwego współzawodnictwa w sporcie, popularyzację idei olimpijskiej oraz promowanie humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka podczas rywalizacji sportowej.

Na zdjęciu od lewej: Hanna Wawrowska, Piotr Tomala, Adam Bielecki, Mieczysław Nowicki

Nagroda zostanie przyznana w czterech kategoriach:

Nagroda Fair Play PKOl 2021: trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz w 2021 roku. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.

Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu: dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej – osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.

Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play: dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.

Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób lub podmiotów nominowanych w kategorii 1. i 3.

Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się we wrześniu 2022 roku, w siedzibie organizatora.

Regulamin

Formularz zgłoszeń

PKOl