Kodeks etyczny MKOl


Wszystkie podmioty uczestniczące w organizacji igrzysk olimpijskich zobowiązują się do przestrzegania Kodeksu Etycznego MKOl oraz do zapewnienia zgodności z jego przepisami.

Kodeks etyczny muszą respektować:

  • Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), każdy z jego członków i jego administracja, a także Narodowe Komitety Olimpijskie (NKOl) i ich pracownicy – zawsze i we wszystkich okolicznościach;
  • Wszyscy uczestnicy Igrzysk Olimpijskich – podczas każdej edycji Igrzysk Olimpijskich, na którą otrzymali akredytację;
  • Międzynarodowe Federacje (MF) oraz uznane organizacje i ich pracownicy – we wszystkich relacjach z MKOl;
  • Miasta i ich urzędnicy odpowiedzialni za udział we wszelkiego rodzaju procedurach kandydowania określonych przez MKOl – podczas całej danej procedury;
  • Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich (KOIO) i ich pracownicy – w okresie funkcjonowania poszczególnych komitetów.