Co robimy?

Naszym celem jest promocja idei olimpijskiej, zasad i wartości olimpizmu, sportu powszechnego i zdrowego stylu życia oraz rozwój ruchu olimpijskiego. Nasza edukacyjna narracja uwzględnia m.in.: tradycję i historię polskiego sportu, igrzysk olimpijskich – w tym związki sportu ze sztuką oraz współczesne zagadnienia dotyczące sportu i kultury fizycznej. Idea edukacji olimpijskiej wpisuje się w nurt edukacji nieformalnej; opiera się na założeniu nauki poprzez doświadczenie, moc dobrego przykładu i zabawę. Edukacja olimpijska w Polskim Komitecie Olimpijskim wykorzystując siłę i uniwersalność idei olimpijskiej wzmacnia przekaz o atrakcyjności sportu, jego roli wychowawczo-integracyjnej i ważnym miejscu w przestrzeni społecznej.

Nasze działania to m.in.:

Naszymi odbiorcami są:

  • dzieci i młodzież;
  • nauczyciele i trenerzy;
  • rodzice i opiekunowie;
  • młodzi sportowcy.

W ramach edukacji olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego powstał program „Ja i Sport”, którego oficjalnym partnerem jest KINDER Joy of moving.