Jak działamy?

Naszym celem jest upowszechnianie idei olimpijskiej, zasad i wartości olimpizmu, a także rozwój i promocja Ruchu Olimpijskiego, sportu powszechnego i zdrowego stylu życia. Nasza edukacyjna narracja uwzględnia m.in. tradycję i historię polskiego sportu, Igrzysk Olimpijskich – w tym związki sportu ze sztuką oraz współczesne zagadnienia dotyczące sportu i kultury fizycznej. Idea edukacji olimpijskiej wpisuje się w nurt edukacji nieformalnej; opiera się na założeniu nauki poprzez doświadczenie, moc dobrego przykładu i zabawę. Edukacja olimpijska w Polskim Komitecie Olimpijskim wykorzystując siłę i uniwersalność idei olimpijskiej wzmacnia przekaz o atrakcyjności sportu, jego roli wychowawczo-integracyjnej i ważnym miejscu w przestrzeni społecznej.

Nasze działania to m.in.:

  • bezpłatna oferta edukacyjna – stacjonarne zajęcia w Centrum Olimpijskim (Szkolna Akademia Olimpijska);
  • współpraca ze szkołami, klubami olimpijczyka i polskimi związkami sportowymi w zakresie upowszechniania programu edukacji olimpijskiej oraz wsparcie inicjatyw sportowo-edukacyjnych;
  • realizacja okolicznościowych projektów edukacyjnych w tym konkursów, wydarzeń, wystaw,
    autorskich materiałów edukacyjnych oraz publikacji.

Naszymi odbiorcami są:

  • dzieci i młodzież;
  • nauczyciele i trenerzy;
  • rodzice i opiekunowie;
  • młodzi sportowcy.

W ramach edukacji olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego powstał program „Ja i Sport”. którego oficjalnym partnerem jest Kinder Joy of moving.