Zadania publiczne, przetargiROZSTRZYGNIĘCIE

Dotyczy przetargu na wybór podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski  informuje że w przetargu  – wybór podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie za najkorzystniejszą został uznana oferta:  

–  w części dotyczącej wyboru podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Hokeja na Lodzie złożona przez Business Travel Club sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

–  w części dotyczącej wyboru podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego złożona przez Business Travel Club  sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ORGANIZATOR PRZETARGU – Polski Komitet Olimpijski

Przetarg pisemny na wybór podmiotu/podmiotów do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMAWIAJĄCY – Polski Komitet Olimpijski

Przedmiotem Ogłoszenia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne do budynku Centrum Olimpijskiego w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.


Zadania publiczne realizowane w 2021 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Zadania dofinansowane z budżetu państwa


Zadania publiczne realizowane w 2020 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zadania dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej


Zadania publiczne realizowane w 2019 roku przez PKOl – dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Senat RP.

Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zadania dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Senat RP, Biuro Programu Niepodległa


Przetargi

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego (rozstrzygnięcie)

Przetarg pisemny na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego (rozstrzygnięcie)

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego (rozstrzygnięcie)