Kim jesteśmy?Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.

PKOl ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski. Skupia wokół siebie ludzi ceniących sobie sport oraz jego najwyższe wartości. Opiera się na wolontariacie i społecznej pracy swoich członków.

PKOl reprezentuje polski sport w następujących organizacjach międzynarodowych:

 

Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim
The International Olympic Committee (IOC)

Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich
The European Olympic Committees (EOC)

Stowarzyszeniu Narodowych Komitetów Olimpijskich
The Association of National Olympic Committees (ANOC)

Polacy w Europejskim i Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim

Andrzej Kraśnicki – Honorowy Prezes PKOl – jest członkiem Rady Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl oraz Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich EOC oraz członkiem Zarządu Światowej Agencji Antydopingowej.

Adam Krzesiński – srebrny i brązowy medalista olimpijski w szermierce – jest członkiem Komisji ds. Igrzysk Olimpijskich EOC.

Maja Włoszczowska – dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim – jest członkiem Komisji Zawodniczej MKOl.

Luiza Złotkowska – srebrna i brązowa medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim – działa w Komisjach Zawodniczej oraz ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich EOC.

Katarzyna Deberny – członek Zarządu Międzynarodowego Komitetu Pierre’a de Coubertin.

Hanna Wawrowska – przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl – członkini Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play, członkini zarządu Europejskiego Ruchu Fair Play.

Jerzy Wenderlich – przewodniczący Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl – jest członkiem Komisji Kultury i Dziedzictwa Olimpijskiego EOC.