Siła olimpijskiej marki

 

Symbol olimpijski wyraża działalność Ruchu Olimpijskiego i symbolizuje unię pięciu kontynentów oraz spotkanie sportowców z całego świata na Igrzyskach Olimpijskich.
(Karta Olimpijska, Reguła 8)

W 1913 roku, kiedy baron Pierre de Coubertin po raz pierwszy naszkicował pięć zazębiających się kół – niebieskie, czarne, czerwone, żółte i zielone – na białym tle, trudno było sobie wyobrazić wpływ, jaki wywrą one w ciągu następnego stulecia i później. Coubertin był przekonany, że idea olimpijska pomoże promować wartości uniwersalne, takie jak wzajemne zrozumienie, przyjaźń i tolerancja, co z kolei przyczyni się do zbudowania lepszego i bardziej pokojowego świata.

Ponad sto lat później idea Coubertina pozostaje podstawą systemu olimpijskiego, a koła olimpijskie jedną z najpotężniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie.


Marka olimpijska utrzymuje swoją globalną siłę i rozpoznawalność, ponieważ reprezentuje coś, co znacznie wykracza poza sportową rywalizację. To bezcenny „duch igrzysk”, który sprawia, że przyciąga ona uwagę publiczności i jest nieustannie pożądana w świecie marketingu sportowego.

Wysoka rozpoznawalność:

  • 85% światowej populacji rozpoznaje koła olimpijskie

Silne atrybuty i wartości marki:

  • światowa (8.1 na skali do 10)
  • doskonała
  • różnorodna
  • pokojowa
  • przyjazna

 


Z marketingowego i brandingowego punktu widzenia, unikalne cechy i wartości związane z olimpizmem przyciągają wiodące światowe firmy, z których każda chce być kojarzona się z Igrzyskami Olimpijskimi i wartościami jakie reprezentuje marka olimpijska.

Igrzyska Olimpijskie stanowią niepowtarzalną platformę marketingową dla partnerów, pozwalając im na zaprezentowanie swojej marki miliardom ludzi na całym świecie.

Wiodące firmy angażują się we wspieranie Ruchu Olimpijskiego, gdyż koła olimpijskie są uważane za:

  • atrakcyjne – 7.9 na skali do 10
  • unikalne – 76% respondentów potwierdza

Koła olimpijskie na produktach stanowią jasny przekaz, że firma wierzy w wartości olimpijskie

  • 68% respondentów potwierdza

Koła olimpijskie są wyznacznikiem jakości

  • 60% respondentów potwierdza

 

Polski Komitet Olimpijski jest organizacją pozarządową niefinansowaną ze źródeł publicznych. Środki potrzebne na finansowanie swojej działalności pochodzą z zawieranych umów sponsorskich.

Sponsor olimpijski zawierając umowę z Polskim Komitetem Olimpijskim, otrzymuje na jej podstawie prawa do dóbr olimpijskich i olimpijskich aktywacji marketingowych w zamian za wsparcie finansowe.

Sponsoring olimpijski opiera się na zasadzie wyłączności w odniesieniu do kategorii produktów. PKOl działa na rzecz zachowania wartości własności olimpijskiej i ochrony wyłącznych praw sponsorów olimpijskich. Współpraca z PKOl stanowi dla partnerów atrakcyjną platformę do opracowywania projektów marketingowych, które skutecznie pomagają im w osiąganiu celów biznesowych.