Honorowy Prezes PKOl

 

Andrzej Kraśnicki

W latach 2010-2023 prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (The European Olympic Committees – EOC), jeden z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (The Association of National Olympic Committees – ANOC), członek Rady Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej (World Anti-Doping Agency – WADA), prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej.

W latach 2003-2005 prezes Polskiej Konfederacji Sportu, w latach 2006-2021 prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, obecnie prezes honorowy.  Członek i ekspert wielu komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, wielokrotny szef Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie.

Promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu, inicjator partnerskich umów o współpracy z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi, animator i współinicjator promocji przedstawicieli Polski w międzynarodowych organizacjach sportowych, którzy dzięki jego staraniom i zabiegom osiągnęli najwyższe pozycje w światowym sporcie: Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU), Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) i wielu innych.

Jest aktywnym promotorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce. Współinicjator wydarzeń promujących Polskę poza granicami kraju poprzez kulturę i sztukę. Aktywizator Dni Polskich i Domów Polskich organizowanych przy okazji Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Europejskich, promotor artystów i twórców dedykujących swoje prace dla sportu oraz inicjator prezentowania w Centrum Olimpijskim prac wybitnych polskich rzeźbiarzy, malarzy i plastyków. Współorganizator koncertów muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz liczne polskie i międzynarodowe organizacje.

Jest doktorem honoris causa wielu polskich uczelni – między Innymi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i Gdańsku oraz Narodowego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy w Kijowie. Laureat wielu  prestiżowych nagród, odznaczeń  i wyróżnień  przyznanych przez polskie i międzynarodowe organizacje oraz głowy państw.