Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w 1952 roku. Jest to jedno z najstarszych muzeów tego typu w Europie.
Zbiory muzeum liczą ponad 55 tys. eksponatów.


Zbiory są to muzealia dotyczące głównie polskiego sportu: medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe i turystyczne oraz monety, sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, plakaty sportowe i turystyczne, dzieła sztuki (rzeźby, malarstwo, grafika, medale artystyczne, tkanina) o tematyce sportowej, a także zbiory filatelistyczne i numizmatyczne, ponad 15 tys. fotografii, 16 tys. książek oraz ponad 2 tys. dokumentów i archiwaliów. Kolekcję muzealną uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa.

Muzeum ma w swoim dorobku ponad sto pięćdziesiąt wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną (lekcje muzealne, cykle edukacyjne, konkursy) skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe.

W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbywają się również giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych (w różnych terminach), Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz (maj) oraz różnego typu spotkania, promocje i imprezy okolicznościowe. Muzeum jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Muzeum Sportu i Turystyki
Centrum Olimpijskie
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa
tel.: 22 56 03 780
[email protected]
Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek, piątek: 9:00-17:00
środy: 9:00-20:00
soboty i niedziele: 10:00-17:00
W poniedziałki Muzeum jest nieczynne


Sprawdź szczegóły na www.muzeumsportu.waw.pl