Konkurs PAOl

Konkurs Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu odbywa się co dwa lata od 2003 roku. Prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie, habilitacje, a także publikacje naukowe nawiązują do tradycji igrzysk olimpijskich, ich idei, znaczenia i sięgającej VIII w. p.n.e. filozofii, ale przede wszystkim ujmują problematykę igrzysk we współczesnej perspektywie. Różnorodna tematyka konkursu – od ekonomii, filozofii przez prawo sportowe, architekturę czy etykę – znajduje coraz większe zainteresowanie w środowisku naukowym. Jak podkreśla przewodniczący PAOl oraz przewodniczący Jury prof. dr hab. Józef Lipiec, dzisiaj coraz częściej powinno się dyskutować o igrzyskach olimpijskich, rozważać na ich temat, bo są źródłem humanistycznej wiedzy.

PAOl ogłasza konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie i prace magisterskie oraz po raz pierwszy w historii przyzna nagrodę LOGOS OLIMPIJSKI w 2022 roku dla publikacji książkowych z zakresu nauk humanistycznych oraz innych, które podejmują zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

Nominacje książek oraz zgłoszenia prac przyjmujemy do 1 marca 2022 roku.

Regulamin Nagrody Logos Olimpijski