Konkurs PAOl

Konkurs Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu odbywa się co dwa lata od 2003 roku. Prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie, habilitacje, a także publikacje naukowe nawiązują do tradycji igrzysk olimpijskich, ich idei, znaczenia i sięgającej VIII w. p.n.e. filozofii, ale przede wszystkim ujmują problematykę igrzysk we współczesnej perspektywie. Różnorodna tematyka konkursu – od ekonomii, filozofii przez prawo sportowe, architekturę czy etykę – znajduje coraz większe zainteresowanie w środowisku naukowym. Jak podkreśla przewodniczący PAOl oraz przewodniczący Jury prof. dr hab. Józef Lipiec, dzisiaj coraz częściej powinno się dyskutować o igrzyskach olimpijskich, rozważać na ich temat, bo są źródłem humanistycznej wiedzy.

Polska Akademia Olimpijska po raz dziewiąty przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze prace magisterskie, rozprawy doktorskie oraz prace habilitacyjne z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu. W tym roku PAOl ustanowił nagrodę główną – medal LOGOS OLIMPIJSKI dla najlepszej książki, tym samym konkurs zyskał nowy tytuł, nawiązujący do dziedzictwa działalności Akademii oraz pielęgnujących przez nią wartości.

Wyniki