Konkurs PAOl

Konkurs Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu odbywa się co dwa lata od 2003 roku. Prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie, habilitacje, a także publikacje naukowe nawiązują do tradycji igrzysk olimpijskich, ich idei, znaczenia i sięgającej VIII w. p.n.e. filozofii, ale przede wszystkim ujmują problematykę igrzysk we współczesnej perspektywie. Różnorodna tematyka konkursu – od ekonomii, filozofii przez prawo sportowe, architekturę czy etykę – znajduje coraz większe zainteresowanie w środowisku naukowym. Jak podkreśla przewodniczący PAOl oraz przewodniczący Jury prof. dr hab. Józef Lipiec, dzisiaj coraz częściej powinno się dyskutować o igrzyskach olimpijskich, rozważać na ich temat, bo są źródłem humanistycznej wiedzy.

Z uwagi na aktualne wydarzenia na świecie, decyzją Przewodniczącego Polskiej Akademii Olimpijskiej prof. Józefa Lipca, posiedzenie Jury oraz kontynuacja przebiegu przyznania nagrody, zostaje odroczona do września 2022. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi przed 14 października. Przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Logos OLIMPIJSKI zostało zakończone według regulaminu 1 marca. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 022 560 37 67.

Regulamin Nagrody Logos Olimpijski – formularz zgody