W Centrum Olimpijskim można zorganizować

Konferencje i sympozja

Koncerty muzyczne i wystawy

Konferencje prasowe

Pokazy i projekcje filmowe

Prezentacje

Inne eventy o różnym charakterze

Zobacz Centrum Olimpijskie

Aby uzgodnić warunki realizacji imprez w Centrum Olimpijskim, prosimy o kontakt z działem Administracji i Obsługi Organów Statutowych:

Włodzimierz Kleniewski
tel.: +48 (22) 560 37 44
e-mail: wkleniewski@pkol.pl

Jakub Kosyło
tel.: +48 (22) 560 37 57
e-mail: jkosylo@pkol.pl

Aktualności Centrum Olimpijskie