Wolontariat sportowy jest jednym z kluczowych elementów każdego większego wydarzenia – nie inaczej było też w przypadku organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Wydarzenie to wsparło ponad 6000 wolontariuszy, a ich obecność była odczuwalna na każdym kroku.

Zrealizowanych zostało również kilkanaście wydarzeń towarzyszących oraz edukacyjnych, mających na celu rozwój wolontariuszy i dalszą promocję oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu.

Projekt „European Games 2023 – a model to enhance sport volunteering in Europe”, którego celem jest wsparcie programu wolontariatu podczas Igrzysk Europejskich jak i rozpowszechnianie idei wolontariatu sportowego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych, rozpoczął się w marcu 2023 roku.

Projekt zakłada stworzenie platformy wzmacniającej wolontariat sportowy w Europie wykorzystując najważniejsze wydarzenie sportowe w Polsce w roku 2023 oraz realizację szeregu zadań z tym związanych – promocję wolontariatu, szkolenia dla wolontariuszy, wydarzenia edukacyjne i towarzyszące. Zarys projektu obejmuje przygotowania do rekrutacji i szkolenia pracowników, realizację działań przed, w trakcie i po wydarzeniu, którym towarzyszyć będą doraźne akcje promocyjne, a także stworzenie materiałów i dokumentów, które będą wspierać dziedzictwo projektu, udostępniając je przyszłym organizatorom wydarzeń sportowych.

Powstała również baza wolontariuszy i system, który ma wspierać realizowanie programów wolontariatu podczas wydarzeń sportowych w Polsce. Projekt realizowany jest dzięki funduszom Erasmus+, który jest programem Komisji Europejskiej.

Podręcznik – Zarządzanie Wolontariuszami Podczas Dużych Wydarzeń

wersja PL

wersja EN