Nasza misja
i wartości

Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie
i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce – zgodnie z Kartą Olimpijską.


Cele i zadania

 • Ustalanie, zgłaszanie i zapewnianie uczestnictwa Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej w Igrzyskach Olimpijskich
 • Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei oraz edukacji i kultury olimpijskiej
 • Zapewnienie przestrzegania Karty Olimpijskiej w Polsce
 • Reprezentowanie polskiego sportu wobec MKOl, Narodowych Komitetów Olimpijskich, międzynarodowych federacji sportu olimpijskiego i innych organizacji międzynarodowych
 • Rozwój sportu kwalifikowanego
 • Promowanie sportu powszechnego
 • Zwalczanie dopingu
 • Edukacja i promocja czystego sportu

Olimpijskie
wartości

 • SZACUNEK
 • PRZYJAŹŃ
 • DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI
 • CZYSTA GRA – FAIR PLAY