Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”

Profesor Kajetan Hądzelek urodził się 26 maja 1930 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie studiów był koszykarzem KS „Spójni” Łódź i AZS AWF Warszawa oraz reprezentantem Polski. Na Igrzyskach Uniwersyteckich w Paryżu (1957) zdobył brązowy medal. W 1954 roku został pracownikiem dydaktyczno-naukowym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w kolejnych latach pełnił tam także funkcje kierownicze – prodziekana, dziekana i prorektora. Ma w dorobku wiele cennych publikacji na temat historii sportu i olimpizmu. Jego „Mała Encyklopedia Sportu”, „Dzieje kultury fizycznej w Polsce”, „Igrzyska olimpijskie na przełomie wieków”, „Najlepsi z najlepszych – polscy złoci medaliści olimpijscy”, „90 lat na olimpijskim szlaku”, „Olimpijskie konkursy sztuki” czy „Wawrzyny olimpijskie”, to ważne publikacje dokumentujące historię polskiego sportu i Ruchu Olimpijskiego.

Kajetan Hądzelek poświęcił dla sportu wiele lat i energii nie tylko jako zawodnik i wieloletni nauczyciel akademicki, ale też społecznik, działacz sportowy, wiceprezes i prezes Polskiego Związku Koszykówki, wiceprezes PKOl i członek Polskiej Akademii Olimpijskiej. Jako prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” – promuje olimpizm i jego misję. Na uwagę zasługuje też międzynarodowa pozycja Kajetana Hądzelka w organizacjach sportowych. Od wielu lat jest członkiem Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play promując tę ideę wśród sportowców, studentów i uczniów, honorowym członkiem Zarządu FIBA Europe oraz honorowym prezesem Polskiego Związku Koszykówki. Za swoją pracę i osiągnięcia otrzymał wiele nagród i wyróżnień – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich przyznało mu Wawrzyn Olimpijski EOC 2019.

O Fundacji

Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” została powołana przez Polski Komitet Olimpijski 21 listopada 2002 roku jako „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. Od czerwca 2004 ma status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest:

  • Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei i kultury olimpijskiej – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  • Ukazywanie polskich tradycji olimpijskich i sportowych, miejsca i roli sportu we współczesnym świecie, jego walorów i piękna oraz trwałych związków sportu ze sztuką.
  • Wspieranie inicjatyw służących edukacji olimpijskiej i przygotowujących dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu.
  • Wspieranie działań służących kształtowaniu świadomości o społecznej roli sportu.
  • Wspieranie rozwoju kultury i sztuki o tematyce olimpijskiej.
  • Współdziałanie z organizacjami społecznymi, oświatowymi, kulturalnymi i gospodarczymi oraz organami administracji publicznej, a także z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność edukacyjną i promującymi sport i ruch olimpijski.