Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”

Prof. Kajetan Hądzelek – prezes Fundacji „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce”

O Fundacji

Fundacja „Komitet Pierre’a de Coubertin w Polsce” została powołana przez Polski Komitet Olimpijski 21 listopada 2002 roku jako „Centrum Edukacji Olimpijskiej”. Od czerwca 2004 ma status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest:

  • Propagowanie, krzewienie i upowszechnianie zasad olimpizmu, idei i kultury olimpijskiej – zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
  • Ukazywanie polskich tradycji olimpijskich i sportowych, miejsca i roli sportu we współczesnym świecie, jego walorów i piękna oraz trwałych związków sportu ze sztuką.
  • Wspieranie inicjatyw służących edukacji olimpijskiej i przygotowujących dzieci i młodzież do czynnego uprawiania sportu.
  • Wspieranie działań służących kształtowaniu świadomości o społecznej roli sportu.
  • Wspieranie rozwoju kultury i sztuki o tematyce olimpijskiej.
  • Współdziałanie z organizacjami społecznymi, oświatowymi, kulturalnymi i gospodarczymi oraz organami administracji publicznej, a także z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność edukacyjną i promującymi sport i ruch olimpijski.