Kim jesteśmy?

Realizujemy misję edukacyjną Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz cel to upowszechnianie filozofii olimpizmu i wartości olimpijskich, a także rozwój i promocja ruchu olimpijskiego, sportu powszechnego i zdrowego stylu życia. Nasze działania uwzględniają m.in. tradycję i historię polskiego sportu, igrzysk olimpijskich – w tym związki sportu ze sztuką oraz współczesne zagadnienia dotyczące sportu i kultury fizycznej. Edukacja olimpijska PKOl wpisuje się w nurt edukacji nieformalnej; opiera się na założeniu nauki poprzez doświadczenie, moc dobrego przykładu i zabawę. Wykorzystując siłę i uniwersalność idei olimpijskiej, wzmacniamy przekaz o atrakcyjności sportu, jego wychowawczo-integracyjnej roli i ważnym miejscu w przestrzeni społecznej.