Sejmiki Polonijne
Polakom za granicą

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami oraz „Dzień Polski” podczas igrzysk olimpijskich.

Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę!

Sztandarowym polonijnym projektem PKOl jest Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski organizowany ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem ambasadora ad personam dra Witolda Rybczyńskiego.

Co dwa lata w Polsce spotykają się działacze polonijnego sportu z niemal całego świata. Wśród nich nie brakuje sympatyków i znawców olimpizmu. Są to głównie animatorzy działalności sportowej i popularyzatorzy idei olimpijskiej wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski.

Sejmik to przede wszystkim obrady i dyskusje, spotkania z władzami resortów, których zadaniem jest rozwój współpracy z Polonią. To także okazja do wskazania nowych możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój projektów polonijnych – nie tylko w kraju, ale również w Unii Europejskiej i na świecie.