Towarzystwo Olimpijczyków Polskich


Towarzystwo Olimpijczyków Polskich (TOP) powstało w październiku 1991 r. Jego założycielami byli: Ryszard Parulski i Wojciech Zabłocki. Towarzystwo Olimpijczyków Polskich jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, jest także statutowym organem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowego Stowarzyszenia Olimpijczyków (World Olympians Association).

Prezesem Towarzystwa Olimpijczyków Polskich jest Mieczysław Nowicki. Obecny Prezes to jeden z najlepszych polskich kolarzy lat siedemdziesiątych, torowiec i szosowiec, mistrz świata w drużynie (1975), olimpijczyk (1972, 1976), zdobywca srebrnego i brązowego medalu olimpijskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu (1976). Od 2014 r. prezes łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej.

Towarzystwo Olimpijczyków Polskich promuje Ruch Olimpijski w Polsce i za granicą współpracuje z organizacjami powołanymi przez Towarzystwo Olimpijczyków Polskich oraz krzewi i upowszechnia ideę olimpijską. Niezwykle ważnym celem Towarzystwa jest opieka zdrowotna i materialna nad olimpijczykami, którzy jej potrzebują. Towarzystwo ma też za zadanie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w realizacji jego działań statutowych.

Strona internetowa Towarzystwa Olimpijczyków Polskich