Dane osobowe – polityka RODO


Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to zestaw praw, reguł i obowiązków nakładanych na administratorów danych – regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych. Przepisy te zostały przygotowane przez Parlament Europejski i Radę UE w kwietniu 2016 roku, w celu ochrony prywatności i danych osobowych obywateli UE. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2018 roku. Unijne regulacje jasno określają to, do czego prawo mają zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy w zakresie prywatnych informacji.