Komisje PKOlKomisje zostały powołane przez Polski Komitet Olimpijski zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. PKOl – dzięki komisjom – realizuje zadania określone w statucie i dokumentach programowych.

Każda z komisji to wyspecjalizowany zespół ekspertów gotowy służyć pomocą, fachową radą i opinią Prezesowi, Prezydium oraz Zarządowi PKOl. Same komisje – poprzez swoich przedstawicieli – mogą wnosić pod obrady władz PKOl istotne kwestie dotyczące szeroko rozumianego Ruchu Olimpijskiego i innych zagadnień z obszaru zainteresowania PKOl.

Komisje stanowią o rzeczywistej sile Ruchu Olimpijskiego – gromadzą wokół PKOl około pół tysiąca oddanych sportowi i olimpizmowi społeczników – osób w różnym wieku, różnych przekonań i reprezentantów rozmaitych zawodów.

Komisja Edukacji Olimpijskiej

Komisja Infrastruktury Sportowej

Klub Fair Play PKOl

Klub Kolekcjonerów PKOl

Komisja Nauki, Innowacji i Projektów Rozwojowych

Komisja Sportu Kobiet

Komisja Sportu Młodzieżowego

Polska Akademia Olimpijska

Komisja Współpracy z Olimpijczykami

Komisja Współpracy z Polonią i Współpracy Międzynarodowej

Komisja Współpracy z Samorządami i Współpracy Terytorialnej

Komisja Zawodnicza

Komisja Medyczna

Komisja Sportowa

Komisja Sportów Nieolimpijskich