Korzystanie z logotypów PKOl, MKOl oraz Igrzysk Olimpijskich


Polski Komitet Olimpijski (PKOl) jest autonomicznym, ogólnopolskim stowarzyszeniem Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską.

PKOl jako jeden z nielicznych Komitetów Olimpijskich nie posiada bezpośredniego finansowania z budżetu państwa. Działalność PKOl opiera się na środkach pozyskanych na rynku polskim od największych firm krajowych. Dzięki temu polscy Olimpijczycy mogą w komfortowych warunkach brać udział w Igrzyskach Olimpijskich – najważniej sportowej imprezie świata.

Działalność PKOl w dużej mierze finansowana jest ze sprzedaży praw do używania marki olimpijskiej w Polsce. W związku z tym ochrona praw marketingowych jest konieczna do zapewnienia udziału Polski w światowym Ruchu Olimpijskim. Jedynie oficjalni sponsorzy i partnerzy Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego mogą sugerować powiązania z Ruchem Olimpijskim i używać marki olimpijskiej w Polsce.

Pamiętaj!

Polski Komitet Olimpijski  ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania marki i symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw Igrzyska Olimpijskie”, „Olimpizm”, „Olimpijski” czy Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

Marka olimpijska to nazwy, określenia, znaki, logotypy i inne materiały związane z Ruchem Olimpijskim, Igrzyskami Olimpijskimi oraz Polską Reprezentacją Olimpijską.

Wykorzystywanie marki olimpijskiej w Polsce wymaga zgody PKOl! Zabronione jest nieuprawnione korzystanie z logotypów MKOl, PKOl oraz Igrzysk Olimpijskich!

Dla realizacji swoich celów statutowych, w tym rozwoju i promocji sportu, PKOl może udzielić patronatu na wydarzenie organizowane na terenie Polski, co równoznaczne jest z udzieleniem licencji na wykorzystanie logo historycznego PKOl. Szczegółowe informacje na temat patronatów PKOl dostępne są pod linkiem.