Wspólne działania/projekty

W ramach podjętej współpracy z PKOl zostały przeprowadzone następujące inicjatywy:

•do portfolio Szkolnej Akademii Olimpijskiej zostały dodane zajęcia „Radość z ruchu – Joy of moving”

• opracowany został zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!”,  na który składają się m.in.: Niezbędnik olimpijskiOlimpijskie Plansze Edukacyjne, karty pracy, publikacja Zjednoczeni w marzeniach. 17 historii na medal 

• wydana została publikacja Błyszczący Sterowiec. Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie (2020)

? zobacz filmik promocyjny 

Stale realizowane są wydarzenia oraz projekty o charakterze edukacyjnym i sportowym np.:

  • konkurs artystyczny „Co lubię? Sport lubię!” – ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych promujący ideę radości z ruchu wyrażoną poprzez sztukę. Zobacz edycję 2021 – konkurs plastyczny. Edycja 2022 – konkurs fotograficzny  ? zobacz filmik promocyjny
  • szkolenia dla zawodniczek i zawodników Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej na Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy (EYOF) oraz Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie (YOG);
  • wspólna strefa edukacyjno-sportowa na Piknikach Olimpijskich;
  • organizacja konferencji dla nauczycieli wraz z warsztatami rozwojowymi #KreatorSportu;
  • organizacja warsztatów plastycznych dla szkół w oparciu o wybrane prace z Ogólnopolskiego Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadania o tematyce olimpijskiej.