Olympic Committees for Dual Career 

Kariera dwutorowa to most między światem sportu, a życiem zawodowym po jej zakończeniu. Most, który łączy dwa cele – spełnienie w obszarze osiągnięć sportowych i dbanie o swoją przyszłość zawodową. Wiemy, że połączenie tych dwóch światów jest na co dzień trudne, dlatego za pomocą tego projektu chcemy wyjść naprzeciw potrzebom sportowców.

Olympic Committees for Dual Career to projekt, którego celami są wspieranie dwutorowej kariery sportowców oraz wprowadzenie innowacji cyfrowych w sporcie.
Program będzie obejmował badania w celu zrozumienia problematyki i potrzeb kariery dwutorowej sportowców juniorów i seniorów w sportach olimpijskich w 5 krajach, na podstawie których powstanie katalog dobrych praktyk. Opracowany zostanie podręcznik z „mapą drogową” postępowania w zakresie dwutorowej kariery, a poprzez udział w otwartych kursach online zwiększana zostanie świadomość sportowców, juniorów i seniorów, na temat znaczenia kariery dwutorowej na różnych etapach elitarnej kariery sportowej.
Projekt jest realizowany dzięki funduszom Erasmus+, który jest programem Unii Europejskiej. Projekt potrwa dwa lata.

A dual career is a bridge between the world of sport and professional life after its end. A bridge that combines two goals – fulfillment in the field of sporting achievements and caring for professional future. We know that combining these two worlds is difficult on a daily basis, which is why we want to meet the needs of athletes with this project.

Aims of the project Olympic Committees for Dual Career is to promote dual career knowledge and understanding among athletes competing in Olympic sports and among National Sport Federations.

OCDC project specifically addresses two of the priorities of supporting dual career of athletes as well as supporting digital innovation in sports. Specific objectives of the project are understanding of the Dual Career issues and needs of Junior and Senior athletes in Olympic sports in 5 countries – based on research. Analysis of good practices in addressing those needs in the 5 researched countries. Pilot implementation of Single Points of Contact on Dual Career in 5 NOCs and 5 National Sport Federations. Creating roadmap for NOCs and NSFs to implement Single Points of Contact on Dual Career in a form of Handbook. Rising awareness of Junior and Senior Athletes on the Dual Career importance during different stages of elite sport career by participation in Massive Open Online Courses.

OCDC project is a Cooperation Partnership financed by the European Commission through the Erasmus+ Programme.


Partnerzy


Informacje

  • Polski Komitet Olimpijski rozpoczął realizację programu, którego celem jest wspieranie dwutorowej kariery sportowców oraz wprowadzenie innowacji cyfrowych w sporcie. Projekt będzie promowany wśród sportowców rywalizujących w sportach olimpijskich oraz wśród narodowych federacji sportowych. W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się spotkanie wszystkich partnerów tej inicjatywy, podczas którego ustalono szczegółowy zakres prac. >więcej<

Pliki do pobrania


GaleriaFunded by the European Union. Views and opinions expressed
are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European
Union nor the granting authority can be held responsible for them.