Trenerka Roku


Nie tylko dla kobiet

To flagowa inicjatywa Komisji Sportu Kobiet działającej przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Konkurs organizowany jest cyklicznie od 2001 roku. Głównym jego celem jest popularyzacja sportu kobiet, wzmocnienie pozycji kobiet w sporcie oraz promowanie wybitnych indywidualności trenerskich. Oprócz nagrody dla trenerki za osiągnięcia w danym roku, przyznawane są nagrody dla trenera pracującego z kobietami – za osiągnięcia w danym roku, za całokształt pracy szkoleniowej z kobietami oraz za promowanie sportu kobiet – między innymi w mediach i pracach naukowych.

Laureaci konkursu – Zobacz listę nagrodzonych