Wydawnictwa PKOl

 

„Sztuka plakatu olimpijskiego. Historia i znaczenie”

Dwujęzyczna publikacja (POL/ENG), poświęcona związkom sportu za sztuką, a w szczególności plakatowi olimpijskiemu i sportowemu.


„Zjednoczeni w marzeniach. 14 historii na medal”

– Naszą intencją jest zainspirowanie młodych ludzi wraz z ich opiekunami (rodzicami, trenerami i nauczycielami) oraz tych wszystkich, którym sport i promocja uniwersalnych wartości leży na sercu. Człowiek aktywny – to człowiek zdrowo podchodzący do życiowych wyzwań, optymistycznie nastawiony do świata, to w końcu człowiek poszukujący dobra w drugim człowieku. Tacy są nasi mistrzowie olimpijscy i taki może być każdy z nas. Każdy może obudzić w sobie ducha olimpizmu – wystarczy chcieć.
Małgorzata i Michał Bronikowscy


MAGAZYN OLIMPIJSKI

Wydawnictwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego – wydawane przez DPG od 2012 r. Na łamach Magazynu Olimpijskiego przedstawiane są najważniejsze wydarzenia sportowe, jak również ekskluzywne wywiady z najlepszymi polskimi sportowcami.

Poza tym w każdym numerze znajdziecie ważne daty, fakty, reportaże z aren sportowych, a także nowinki technologiczne, historię i psychologię sportu.Konkurs im. Jana Parandowskiego

Konkurs na opowiadania olimpijskie im. Jana Parandowskiego to jedyny nieokazjonalny konkurs dla młodzieży na opowiadania o najdłuższej tradycji we współczesnej kulturze olimpijskiej. Odbywa się od 1989 roku. W 2009 roku konkurs uznany został przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Narodowe Komitety Olimpijskie na świecie.

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież szkolna rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wiedzę nt. Igrzysk Olimpijskich i szeroko rozumianego sportu, a także przenosi zachowania, emocje i postawy ze sportowego świata do własnego otoczenia i życia.


Pozostałe materiały:

Pismo edukacyjne Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wydawane w latach 2008-2018, skierowane do dzieci, młodzieży, pedagogów oraz środowisk i klubów związanych z promocją sportu wśród najmłodszych. Przybliża historię letnich
i zimowych igrzysk olimpijskich oraz ich bohaterów. Zachęca do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji w duchu przyjaźni i zasad fair play…

*olimpionik [gr.] – w starożytnej Grecji zdobywca olimpijskiego lauru; zyskanie tego miana wiązało się z największymi zaszczytami i okrywało sławą ród i miasto nagrodzonego.