Prezydium Zarządu


Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl

Od 2010 roku Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017 roku), Prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003-2005). Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (2006-2021), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.


Od 2010 roku Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017 roku), Prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003-2005). Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (od 2006 roku), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W 2017 roku, po raz trzeci, wybrany największą liczbą głosów spośród kilkunastu kandydatów, na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2013 roku. W 2018 roku wybrany przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) na jednego z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, m.in.: Komisji ds. Sportu i Środowiska MKOl, Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl, Komisji Koordynacyjnej ds. II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 EOC, Komisji ds. Równości Płci w Sporcie EOC, opiekun z ramienia Komitetu Wykonawczego EOC Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich.

W 2018 roku – dzięki niezwykle wysokiej pozycji w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim – jednogłośnie wybrany na koordynatora Grupy Roboczej Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (CSEENOCs), w skład której wchodzi 18 państw. Grupa ta zabiega o interesy Narodowych Komitetów Olimpijskich regionu oraz kontynentu europejskiego. Był organizatorem jej niezwykle wysoko ocenionego posiedzenia w Polsce w 2019 roku.

Wielokrotny Przewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie, Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Europejskie oraz wielu innych imprez organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Współinicjator i aktywny promotor III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, prowadzący na rzecz inicjatywy liczne rozmowy i uzgodnienia na szczeblu krajowym oraz Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu, inicjator partnerskich umów o współpracy z Narodowymi Komitetami Olimpijskim, animator i współinicjator promocji przedstawicieli Polski w międzynarodowych organizacjach sportowych, którzy dzięki jego staraniom i zabiegom osiągnęli najwyższe pozycje w światowym sporcie: Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU), Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) i wielu innych.

Aktywny uczestnik wydarzeń promujących sport krajowy, wspierający Polskie Związki Sportowe w inicjatywach na rzecz organizacji w Polsce międzynarodowych imprez sportowych najwyższej rangi. Współinicjator wizyt i spotkań prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z przedstawicielami polskich działaczy sportowych, inicjator uhonorowania Prezydenta MKOl tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego oraz działań na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Jest aktywnym promotorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, uczestnikiem licznych spotkań i inicjatyw na rzecz pogłębiania relacji dwu i wielostronnych, współinicjatorem i uczestnikiem wydarzeń związanych z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą – w tym zakresie aktywnie współpracuje z polskimi misjami dyplomatycznymi oraz krajowymi organizacjami społecznymi wspierającymi polską diasporę.

Współinicjator wydarzeń promujących Polskę poza granicami kraju poprzez kulturę i sztukę, aktywizator Dni Polskich i Domów Polskich organizowanych przy okazji Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Europejskich, promotor artystów i twórców dedykujących swoje prace dla sportu oraz inicjator prezentowania w Centrum Olimpijskim prac wybitnych polskich rzeźbiarzy, malarzy i plastyków, współorganizator koncertów muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.

Dzięki jego staraniom podpisana została umowa o współpracy z miastem Takasaki (Japonia) oraz Japońskim Komitetem Olimpijskim na rzecz umożliwienia polskim zawodnikom treningów oraz obozów przygotowawczych przed Igrzyskami XXXII Olimpiady Tokio 2020, z której – z powodzeniem – korzystają najlepsi polscy zawodnicy.

Jest promotorem działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprzez inicjatywy spotkań i umów bilateralnych z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi Europy i świata. Członek wielu gremiów o charakterze międzynarodowym, promujących społeczną aktywność na rzecz promocji Polskiego Ruchu Olimpijskiego w kraju i na świecie: honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS International), Prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej i Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ligii Zawodowej Piłki Ręcznej mężczyzn PGNIG Superliga (2016-2018), członek Rady Narodowej Ochrony Środowiska (2010-2016).

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2019) w uznaniu ogromnych osiągnięć i zasług dla Polskiego i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie i wspaniałą osobowość. Profesor honoris causa Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej  z siedzibą w Warszawie (2020).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz liczne polskie i międzynarodowe organizacje: Eko – Ambasador (Ambasada Francji), Nagroda Przyjaźni Narodów „Złota Mangusta” (Ukraina), „Victoria Europae 2019” Europejskiego Klubu Biznesu, Lider Pracy Organicznej – Statuetka „Honorowego Hipolita” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Godło „Orła Białego” Fundacji Orła Białego, „Lider z Powołania”, Honorowy Menedżer Sportu Polskiej Konfederacji Menedżerów Sportu.


Adam Krzesiński – Sekretarz Generalny

Od 2005 roku Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek i propagator Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Wielokrotny Wiceprzewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 2008, Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016), Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014, PyeongChang 2018) oraz Igrzyskach Europejskich (Baku 2015, Mińsk 2019).


Od 2005 roku Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek i propagator Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Wielokrotny Wiceprzewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyskach Olimpijskich (Pekin 2008, Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016), Zimowych Igrzyskach Olimpijskich (Turyn 2006, Vancouver 2010, Soczi 2014, PyeongChang 2018) oraz Igrzyskach Europejskich (Baku 2015, Mińsk 2019). Członek zespołu zadaniowego ds. III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, od 2005 roku delegat PKOl na posiedzenia Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC), członek Komisji Technicznej EOC w latach 2005-2009 oraz członek Komisji EOC ds. Przygotowań Olimpijskich od 2009 roku.

Ekspert i doradca Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu V, VI, VII, VIII i IX kadencji, wiceprzewodniczący Sztabu Przygotowań Olimpijskich (Turyn 2006, Pekin 2008, Vancouver 2010, PyeongChang 2018, Tokio 2020). Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy Śląsk-Beskidy 2009.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wicemistrz olimpijski w szermierce (Atlanta 1996) oraz brązowy medalista olimpijski (Barcelona 1992), mistrz świata (La Chaux-de-Fonds 1998) i dwukrotny wicemistrz świata (Lyon 1990, Nimes 2001), mistrz Europy (Gdańsk 1997) oraz wicemistrz Europy (Płowdiw 1998, Koblencja 2001), multimedalista we florecie licznych imprez sportowych najwyższej rangi, trener i menadżer sportu, sędzia Międzynarodowej Federacji Szermierczej, wieloletni aktywista sportowy, odznaczony i wyróżniony wieloma tytułami i dystynkcjami. Po zakończeniu wybitnej kariery sportowej dyrektor Klubu AZS – AWF Warszawa w latach 2002-2005.

Adam Krzesiński to współorganizator i propagator krajowych wydarzeń promujących Polski Komitet Olimpijski oraz imprez organizowanych w ramach promocji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich. Aktywny promotor spotkań Polonii przy okazji imprez Polskiego Komitetu Olimpijskiego, propagator wydawnictw poświęconych pamięci najwybitniejszych polskich sportowców i medalistów olimpijskich, współinicjator Nagrody PKOl dla Najlepszego Sportowca im. Piotra Nurowskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Prezesa PKOl (2005-2010), oddany polskim sportowcom każdego pokolenia, szczególnie wspierający młodych zawodników podczas ich kariery sportowej oraz po jej zakończeniu.

Wielokrotnie wyróżniany za swoją działalność przez Polskie Związki Sportowe, odznaczony Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe oraz tytułem „Osobowość Polskiego Sportu 2019”.


Mieczysław Nowicki – Wiceprezes

Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy. W trakcie Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 zdobył dwa medale w kolarstwie szosowym – srebro w jeździe drużynowej na czas oraz indywidualnie brąz w wyścigu ze startu wspólnego.


Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy. W trakcie Igrzysk XXI Olimpiady Montreal 1976 zdobył dwa medale w kolarstwie szosowym – srebro w jeździe drużynowej na czas oraz indywidualnie brąz w wyścigu ze startu wspólnego. Mistrz świata z Yvoir 1975 oraz brązowy medalista mistrzostw świata rozgrywanych w San Cristobal w 1977 roku. Mistrz Polski oraz wielokrotny medalista i utytułowany zawodnik Wyścigów Pokoju, Tour de Pologne oraz wielu innych zawodów w kraju i zagranicą.

Po zakończeniu kariery kolarskiej rozpoczął własną działalność gospodarczą, nie rezygnując jednak całkowicie ze sportu. W 1995 roku został Dyrektorem „Wyścigu Solidarności”, wielkich międzynarodowych zawodów kolarskich aktywizujących biedniejsze regiony Polski w trudnych latach transformacji.

Jest współzałożycielem i Przewodniczącym Łódzkiej Regionalnej Rady Olimpijskiej. Wchodzi w skład Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w którym został wybrany Wiceprezesem PKOl na kadencję 2017-2021.

Jego kariera zawodowa związana ze sportem została nagrodzona nominacją na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu w 2001 roku, a wcześniej na Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Obecnie kontynuuje działalność regionalną poprzez sprawowanie funkcji Dyrektora Sportu w Urzędzie Miasta Łodzi, doskonaląc regionalny system sportowy oraz uruchamiając nowe inwestycje sportowe w Łodzi i regionie. W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Tomasz Poręba – Wiceprezes

Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Badmintona. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest pełnomocnikiem PKOl ds. organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.


Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Badmintona. Od 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest pełnomocnikiem PKOl ds. organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach historia, politologia i dziennikarstwo oraz studiów europejskich na Uniwersytecie w Mastricht. Były piłkarz reprezentujący barwy kilku małopolskich klubów. Na studiach pracował w dziale sportowym Gazety Krakowskiej. Karierę zawodową rozpoczynał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracował również w Instytucie Pamięci Narodowej, a w latach 2004-2009 – jako urzędnik – w Parlamencie Europejskim. W 2009 roku został wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego i pełni tę funkcję do dziś. Niezwykle zaangażowany w rozwój polskiego sportu, szczególnie klubów z Podkarpacia.


Ryszard Stadniuk – Wiceprezes

Honorowy Prezes Europejskiej Rady Wioślarskiej, Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich do 2021 r. Od 1997 roku członek Zarządu PKOl. W latach 2001-2004 Wiceprezes ds. sportowych. W 2009 roku objął tę funkcję ponownie i pełni ją do dziś. Zastępca Szefa Misji Olimpijskiej podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000. Szef Misji Olimpijskiej na Igrzyskach XXVII Olimpiady Ateny 2004. W latach 1992-2008 Prezes Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka.


Honorowy Prezes Europejskiej Rady Wioślarskiej, Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich do 2021 roku. Od 1997 roku członek Zarządu PKOl. W latach 2001-2004 Wiceprezes ds. sportowych. W 2009 roku objął tę funkcję ponownie i pełni ją do dziś. Zastępca Szefa Misji Olimpijskiej podczas Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000. Szef Misji Olimpijskiej na Igrzyskach XXVII Olimpiady Ateny 2004. W latach 1992-2008 Prezes Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka.

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej w 1977 roku. Reprezentant Polski w wioślarstwie w latach 1970-1984. Wielokrotny mistrz Polski w dwójkach i czwórkach. Wicemistrz świata w dwójce ze sternikiem. Dwukrotny olimpijczyk – w Montrealu w 1976 roku zajął 6. miejsce w dwójce ze sternikiem, natomiast podczas Igrzysk XXII Olimpiady Moskwa 1980 zdobył brązowy medal w czwórce ze sternikiem.

W latach 2008-2021 prezes Rady Wioślarstwa Europejskiego (European Rowing Board). W 2010 roku został członkiem Rady FISA (FISA Council) jako reprezentant kontynentalny na Europę Światowej Federacji Wioślarskiej (FISA).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1999 roku oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 2004.


Apoloniusz Tajner – Wiceprezes

W latach 2006-2022 Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Od 2006 roku jest członkiem Zarządu, a od 2016 roku członkiem Prezydium PKOl. W kadencji 2017-2021 został powołany na stanowisko Wiceprezesa PKOl. W roku 2012 pełnił funkcję Szefa Misji na Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku, natomiast w roku 2014 był Szefem Misji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi.


W latach 2006-2022 Prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Od 2006 roku jest członkiem Zarządu, a od 2016 roku członkiem Prezydium PKOl. W kadencji 2017-2021 został powołany na stanowisko Wiceprezesa PKOl. W roku 2012 pełnił funkcję Szefa Misji na Zimowe Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Innsbrucku, natomiast w roku 2014 był Szefem Misji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi.

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. Trenował kombinację norweską i skoki narciarskie, w latach 1969-1980 był członkiem Kadr Narodowych w tych konkurencjach. Od 1979 do 1983 trener w KS Olimpia Goleszów i OSO Bielsko-Biała, od 1983 do 1990 roku trener Kadry Olimpijskiej kombinacji norweskiej. W latach 1992-1999 Wiceprezes KS Wisła-Ustronianka, 1994-1998 Wiceprezes PZN ds. sportowych, w 1999 roku – Członek Zarządu Miasta Wisła. Od 1999 do 2004 roku trener Kadry Olimpijskiej polskich skoczków narciarskich. W okresie 2004-2005 pracował jako Dyrektor Sportowy PZN oraz Sekretarz Generalny PZN, na przełomie 2005-2006 był Kuratorem w PZN.

Posiada tytuł trenera klasy mistrzowskiej. W plebiscycie Przeglądu Sportowego i TVP przyznano mu tytuł Trenera Roku 2001. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Statuetką Orła, Medalem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Tytułem Hanysa roku 2002, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej, Nagrodą Forbesa 2012, Brązową Odznaką za zasługi dla Policji 2014. W 2015 roku został wybrany Trenerem 25-lecia Wolnej Polski.


Andrzej Witkowski – Skarbnik

Prezes Polskiego Związku Motorowego w latach 1989-2017. Od 2017 roku Prezes Honorowy PZM. Z zawodu prawnik. Od 2004 do 2018 roku Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), a w latach 1986-2010 Wiceprezydent oraz Skarbnik Europejskiej Unii Motocyklowej (UEM).


Prezes Polskiego Związku Motorowego w latach 1989-2017. Od 2017 roku Prezes Honorowy PZM. Z zawodu prawnik. Od 2004 do 2018 roku Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Motocyklowej (FIM), a w latach 1986-2010 Wiceprezydent oraz Skarbnik Europejskiej Unii Motocyklowej (UEM).

Obecnie członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego sprawujący funkcję Skarbnika oraz członek Komisji Współpracy Międzynarodowej PKOl. Bierze aktywny udział w posiedzeniach Zarządu PKOl. Wspiera rozwój Ruchu Olimpijskiego oraz promocję olimpijskich wartości w Polsce i zagranicą.


Anna Bajan – Członek Prezydium

Członek Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zawodniczka, trenerka, sędzia sportowy i pedagog.


Członek Zarządu Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Zawodniczka, trenerka, sędzia sportowy i pedagog.

Pięciobój nowoczesny zaczęła uprawiać w 1978 roku jako zawodniczka CWKS Legia Warszawa (do 1981), w latach 1981-1988 występowała w Lumelu Zielona Góra. Była dwukrotnie indywidualną mistrzynią Polski (1981, 1983) oraz dwukrotnie wicemistrzynią Polski (1984, 1986). W 1988 roku zdobyła także wicemistrzostwo Polski w szpadzie drużynowo.

Sięgnęła po pierwszy medal mistrzostw świata kobiet dla Polski w 1984 roku, drużynowo. Rok później osiągnęła największe sukcesy w karierze – drużynowe mistrzostwo świata oraz brązowy medal indywidualnie. W mistrzostwach świata startowała jeszcze kolejno w latach: 1981, 1983 i 1986. W 1985 roku otrzymała złoty Medal za Wybitne Osiągnięcia Sportowe.

W styczniu 2012 roku została wybrana do sędziowania zawodów pięciobojowych na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie (2012).


Jacek Bierkowski – Członek Prezydium

Członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Od 1997 roku członek Zarządu, a od 2009 roku członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Sportowej działającej przy PKOl.


Członek Zarządu Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. Od 1997 roku członek Zarządu, a od 2009 roku członek Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uczestniczy w pracach Komisji Sportowej działającej przy PKOl.

Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym oraz Studia Podyplomowe z Zarządzania i Organizacji na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od 2012 roku członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE), w latach 2012-2016 Skarbnik FIE. Był również technicznym delegatem FIE na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie i Tokio oraz delegatem Komisji Techniki SEMI na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach i Pekinie. W latach 1986-2000 pełnił funkcję międzynarodowego sędziego FIE. Od 2008 do 2012 roku członek Komitetu Wykonawczego i Skarbnik Europejskiej Konfederacji Szermierczej (ECF). W latach 1980-2006 członek Zarządu Polskiego Związku Szermierczego, od 1988 do 2004 Wiceprezes, a od 2008-2012 Prezes PZS. W latach 2005-2017 Sekretarz Generalny TOP.

Szermierz z bogatą karierą sportową oraz z licznymi sukcesami. W 1975 roku zdobył tytuł wicemistrza świata, a w 1979 wicemistrza Europy. Brązowy medalista drużynowych Mistrzostw Świata w roku 1979 i 1981. Kilkukrotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Członek Hall of Fame (Galeria Sławy) FIE, odznaczony Medalem Kalos Kagathos i innymi odznaczeniami państwowymi.


Ryszard Czarnecki – Członek Prezydium

Działacz sportowy Związku Piłki Siatkowej. Polityk, historyk, dziennikarz, poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII,VIII i IX kadencji (od 2014 do 2018 jego Wiceprzewodniczący), w 1993 roku Wiceminister kultury, w latach 1997-1998 Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 1998 do 1999 Minister – członek Rady Ministrów.


Działacz sportowy Związku Piłki Siatkowej. Polityk, historyk, dziennikarz, poseł na Sejm I i III kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI, VII,VIII i IX kadencji (od 2014 do 2018 jego Wiceprzewodniczący), w 1993 roku Wiceminister kultury, w latach 1997-1998 Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, od 1998 do 1999 Minister – członek Rady Ministrów.

Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1988 roku studiował również w Rzymie. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. Publikował m.in. w „Arcanach”, „Gazecie Polskiej”, „Nowym Państwie”, „Naszym Dzienniku”, „Gazecie Finansowej”, „Warszawskiej Gazecie”, „W Sieci Historii” i „Gazecie Polskiej Codziennie”. W 2011 objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Forum wydającej dziennik „Gazeta Polska Codziennie”.

W 1990 r. założył fundację „Pro Patria”. Był Wiceprezesem (1997-1999 i 2001-2003) i Prezesem (1999-2001) klubu żużlowego WTS Atlas Wrocław, a także członkiem Rady Nadzorczej WKS Śląsk Wrocław (2002-2003). Od września 2001 do grudnia 2002 zajmował stanowisko Prezesa Instytutu Prawa i Studiów Europejskich w Warszawie. W 2005 objął funkcję Wiceprzewodniczącego Wydziału Zagranicznego Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Od 2018 jest Wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej do spraw międzynarodowych. W tym samym roku wszedł w skład zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Posiada tytuł Doktora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego i Nauk Społecznych im. Briusowa w Erywaniu (Armenia 2015).


Marian Dymalski – Członek Prezydium

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego i Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1977-1979 był sekretarzem Regionalnego Klubu Olimpijskiego.


Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego i Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1977-1979 był sekretarzem Regionalnego Klubu Olimpijskiego. Od roku 1979 sprawował funkcję sekretarza Klubu Środowiskowego AZS Wrocław, a w styczniu 2011 roku został Prezesem Klubu Sportowego AZS Wrocław.

W latach 1993-2003 był Wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Polsce ds. Międzynarodowych. Funkcję tę pełni ponownie od czerwca 2016 roku. W latach 1992-1995 był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Od roku 2003 jest członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), a od 2015 roku Wiceprezesem tej Federacji. W latach 2015-2018 był Przewodniczącym Rady ds. Sportu przy Prezydencie Wrocławia.

W roku 1998 został uznany najlepszym Działaczem Sportowym w Polsce, a w 2000 roku najlepszym Managerem Sportu. Został również nagrodzony złotą i srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. W 2017 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie. W roku 2019 uhonorowany został „Złotą Mangustą” za zasługi dla rozwoju sportu na Ukrainie i Kawalerskim Krzyżem Ordery Odrodzenia Polski. Otrzymał złoty medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego i tytuł honorowego obywatela Gwangju.


Adam Konopka – Członek Prezydium

Wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego. Wychowanek Klubu Sportowego Legia Warszawa, reprezentant Polski w szabli w latach 1977-1984.


Wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego. Wychowanek Klubu Sportowego Legia Warszawa, reprezentant Polski w szabli w latach 1977-1984. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, podyplomowe studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie mediacji i negocjacji ukończone na Uniwersytecie SWPS. Audytor wewnętrznych systemów zarządzania jakością ISO i AQUAP.

Członek zarządów oraz rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Zarządu Polskiego Związku Szermierczego od 2009 roku. Wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego od 2011. Prezes od grudnia 2012 roku.


Cezary Kulesza – Członek Prezydium

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od 2021 roku. W latach 2010–2021 prezes zarządu Jagiellonii Białystok, w latach 2016–2021 wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. piłkarstwa profesjonalnego, od 2021 prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Członek rady nadzorczej Ekstraklasy S.A.


Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od 2021 roku. Urodził się 22 czerwca 1962 roku w Wysokiem Mazowieckiem. Karierę piłkarską rozpoczynał w Gwardii Białystok. W kolejnych latach występował w Olimpii Zambrów, Mławiance Mława, Jagiellonii Białystok, RFC Aubel, MZKS Wasilków i Supraślance Supraśl. Na poziomie ekstraklasy w barwach Jagiellonii rozegrał czternaście spotkań.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Cezary Kulesza założył wytwórnię fonograficzną Greenstar, skupiającą największe gwiazdy polskiej muzyki tanecznej (disco, dance-pop, disco polo). Działał również w branży nieruchomości i hotelarskiej. W 2008 roku objął funkcję prokurenta Jagiellonii Białystok, a dwa lata później został prezesem zarządu klubu ze stolicy Podlasia.

Podczas rządów Cezarego Kuleszy Jagiellonia dwukrotnie została wicemistrzem Polski, zdobyła też jeden krajowy puchar. W 2012 roku Cezary Kulesza został członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, a od 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego. W czerwcu 2021 roku złożył rezygnację z funkcji prezesa Jagiellonii, a 18 sierpnia został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej.


Tomasz Kwiecień – Członek Prezydium

Wiceprezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1973-77), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (1989-92), ukończył Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania WAT. W 2000 roku powołano go na wiceprezesa PZSS, a od listopada 2006 roku jest prezesem.Wiceprezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1973-77), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (1989-92), ukończył Studia Podyplomowe Organizacji i Zarządzania WAT. W 2000 roku powołano go na wiceprezesa PZSS, a od listopada 2006 roku jest prezesem.

Płk Tomasz Kwiecień pełni służbę wojskową od 1973 r. Jest także nauczycielem akademickim w Wojskowej Akademii Technicznej. W 1994 r. płk. Kwietniowi powierzono kierowanie Zakładem Szkolenia Ogniowego, a w 2002 r. kierowanie Studium Szkolenia Ogólnowojskowego. Kieruje sekcją strzelecką Uczelnianego Wojskowego Klubu Sportowego WAT. Jest oficerem wyróżniającym się aktywnością i zaangażowaniem, umiejętnie łączącym obowiązki służbowe z pracą społeczną. Jest Dziekanem Korpusu Oficerów WAT. Aktywnie działa w sporcie strzeleckim.

W 1996 r. opracował program szkolenia strzeleckiego oraz program zajęć dodatkowych w ramach Fakultetu Aktywizacji Studentów, które zostały wdrożone do procesu kształcenia w Akademii. Współorganizował wiele imprez sportowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Między innymi w 1996 r. Mistrzostwa Świata Juniorów i Kobiet w podnoszeniu ciężarów, a w 1997 r. był jednym z głównych organizatorów Mistrzostw Europy w strzelaniu z broni pneumatyczne.

Jest autorem i współautorem planów rozbudowy i modernizacji obiektów do szkolenia strzeleckiego i uprawiania strzelectwa. Płk Kwiecień jako specjalista od eksploatacji strzelnic, często jest powoływany przez prokuraturę wojskową do oceny stanu technicznego strzelnic i zagrożeń z tymi obiektami związanymi.

Odznaczony m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i wieloma innymi.


Piotr Małachowski – Członek Prezydium

Dwukrotny Wicemistrz Olimpijski. Polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, zdobył srebrny medal w 2008 w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro.


Dwukrotny Wicemistrz Olimpijski. Polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie dyskiem. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich, zdobył srebrny medal w 2008 w Pekinie oraz w 2016 w Rio de Janeiro.

Stawał na podium mistrzostw świata oraz Europy, także w gronie młodzieżowców. Dziewięciokrotny rekordzista Polski, wielokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów. Reprezentant kraju w Pucharze Europy, drużynowych mistrzostwach Europy, Zimowym Pucharze w rzutach lekkoatletycznych oraz meczach międzypaństwowych.

Jest żołnierzem Wojska Polskiego, w latach 2004-2005 pełnił służbę zasadniczą, a od września 2005 jest podoficerem zawodowym. Służył w 2. Batalionie Dowodzenia Śląskiego Okręgu Wojskowego, 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia, a od lutego 2019 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 roku otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, a w 2009 roku Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Jako dowód uznania i braterstwa otrzymał również odznakę Coin CSWliCh.


Henryk Olszewski – Członek Prezydium

Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Doktor nauk o wychowaniu fizycznym, od 1975 do 2001 był nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem białostockich klubów lekkoatletycznych: SZS-AZS, Jagiellonia i Podlasie. Od 2001 do 2016 roku był trenerem KS AZS AWF Warszawa.


Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Doktor nauk o wychowaniu fizycznym, od 1975 do 2001 był nauczycielem wychowania fizycznego oraz trenerem białostockich klubów lekkoatletycznych: SZS-AZS, Jagiellonia i Podlasie. Od 2001 do 2016 roku był trenerem KS AZS AWF Warszawa.

Od 1976 do 2016 roku pełnił funkcję trenera Kadry Narodowej juniorów i seniorów w rzucie dyskiem oraz pchnięciu kulą. W 2001 roku założył Ośrodek Szkolenia Mistrzowskiego PZLA przy AWF Warszawa, czym dał podstawy od sukcesów polskich lekkoatletów.

W Polskim Związku Lekkiej Atletyki pracuje od 1976 roku. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki ds. szkolenia.

W listopadzie 2016 roku został wybrany Prezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W latach 1988-1990 i 1997-2004 był trenerem głównym bloku rzutów. W latach 2004-2009 oraz od listopada 2013 do listopada 2016 był Szefem Szkolenia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Trener klasy mistrzowskiej, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku został wybrany przez TVP i „Przegląd Sportowy” najlepszym trenerem w Polsce.


Maja Włoszczowska – Członek Prezydium

Członek Komisji Zawodniczej MKOl, najbardziej utytułowana polska zawodniczka ostatnich lat, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim z Pekinu (2008) i Rio de Janeiro (2016), mistrzyni świata w maratonie, cross-country, mistrzyni Europy, Polski.

Jest absolwentką matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, którą studiowała na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Współorganizatorka Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska Race, najwyżej klasyfikowanych zawodów XCO w Europie środkowo-wschodniej. Ranga HC (Hors Classe) ustępuje tylko Pucharowi Świata.

O jej wyborze do Komisji Zawodniczej MKOl zdecydowali sportowcy z całego świata, którzy brali udział w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. Obecność w tej komisji jest równoznaczna z członkostwem w MKOl. Maja Włoszczowska to kolejna po Irenie Szewińskiej Polka, która będzie pełnić tę prestiżową rolę w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim.