Nagroda Fair Play PKOl

PKOl i Klub Fair Play PKOl co roku przyznają Nagrodę Fair Play sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom w czterech kategoriach.


Nagrody Fair Play za 2021 rok rozdane


Kategorie

  • Nagroda Fair Play PKOl:  trofeum  honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.
  • Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu: dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej – osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.
  • Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play: dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.
  • Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób lub podmiotów nominowanych w kategorii  1 i 3.

Galeria zdjęć z 54. edycji nagród Fair Play PKOl w 2022 roku


O Nagrodzie i Klubie Fair Play

Aktywnie promujemy zasadę fair play –  ważną ideę w życiu i sporcie. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Klub Fair Play, który co roku organizuje Nagrodę Fair Play i zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (EFPM) oraz do Międzynarodowej Organizacji Fair Play (CIFP). Organizuje także sympozja, konferencje, badania naukowe i spotkania z młodzieżą dedykowane tej tematyce. Pod patronatem Klubu wydano szereg książek, opracowań naukowych i referatów poświęconych fair play w procesie edukacji i wychowania.

Polski Klub Fair Play ma długą i piękną tradycję. Promuje ideę czystej gry, poszanowania prawa, uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i agresji – w duchu przyjaźni i solidarności. Polski Komitet Olimpijski jest wierny zasadom Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i Karty Olimpijskiej. Propaguje wartości olimpijskie i prowadzi wiele istotnych działań edukacyjnych. Naszym głównym celem jest szeroka promocja idei fair play oraz promowanie właściwych postaw – nie tylko w sporcie, ale też codziennym życiu. Wierzymy, że fair play jest i będzie ważną sprawą dla nas wszystkich – nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie konkretnych działań. Tylko wspólna obrona wartości może przynieść oczekiwany efekt – radość z „czystej gry”.


Przewodniczący Klubu Fair Play

Janusz Górski – 1977-1981
Prof. Zofia Żukowska – 1981-2013
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zdebska_2.jpgProf. Halina Zdebska-Biziewska – 2013-2018
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wawrowska_2.jpgHanna Wawrowska – od 2018 roku

MIĘDZYNARODOWY KOMITET FAIR PLAY (CIFP) powołany został w Paryżu w 1963 roku przez UNESCO oraz kilka międzynarodowych organizacji zarządzających sportem. Jego głównym celem jest obrona i promocja fair play na całym świecie. Działalność CIFP kierowana jest do krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się sportem i edukacją oraz profesjonalnych sportowców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób odpowiedzialnych za ich szkolenie.

W celu uhonorowania i zwrócenia uwagi na akty fair play w świecie sportu lub poza nim, Międzynarodowy Komitet Fair Play przyznaje corocznie Nagrody Fair Play osobom, które okazały się doskonałymi ambasadorami fair play.

Władze CIFP wybierane są przez Zgromadzenie Generalne w cyklach czteroletnich – każdorazowo po Igrzyskach Olimpijskich. Pierwszym prezydentem CIFP był Jean Borotra – Francja (1963-1988), następnie Willi Daume – Niemcy (1988-1996), Louis Guirandou N’Diaye – Wybrzeże Kości Słoniowej (1997-1999). Od 2000 roku funkcje tę pełni dr Jenö Kamuti – Węgry.

Polscy przedstawiciele we władzach CIFP:

  • Janusz Piewcewicz – sekretarz generalny CIFP (1977-1997). W latach 1977-1982 siedzibą sekretariatu CIFP był Polski Komitet Olimpijski. Sekretariat przeniesiony został do Paryża w 1982 roku po tym jak Janusz Piewcewicz powołany został na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich ANOC. Funkcję sekretarza generalnego CIFP pełnił społecznie nadal do 1997 roku.
  • Doc. dr Kajetan Hądzelek – członek Rady CIFP w latach 2004-2016, od 2016 honorowy członek CIFP.
  • Prof.  Halina Zdebska-Biziewska – członek Rady CIFP w latach 2016-2018 (zmarła 17.03.2018).

EUROPEJSKI RUCH FAIR PLAY (EFPM) jest organizacją pozarządową ustanowioną w maju 1994 r. w FIFA House w Zurichu przez Założycielskie Zgromadzenie Narodowych Organizacji Fair Play złożone z reprezentantów 14 krajów. Polskę reprezentowała prof. Zofia Żukowska, ówczesna przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl. Zasadniczą część EFPM stanowią organizacje fair play reprezentujące 40 krajów europejskich. EFPM działa w oparciu o Statut przyjęty podczas 10. Zgromadzenia Generalnego EFPM w Wiedniu 25 września 2004 r. Władzą EFPM jest Zgromadzenie Generalne (GA) zbierające się raz w roku i Komitet Wykonawczy (EC) wybierany na pierwszym Zgromadzeniu przeprowadzanym każdorazowo po Igrzyskach Olimpijskich. Pierwszym Prezydentem EFPM był Fritz Wijk – Holandia (1994-2001) następnie prof. Carlos Gonçalves – Portugalia (2001-2012). Od roku 2012 jest nim Christian Hinterberger – Austria.

W latach 2016-2018 funkcję członka Zarządu EFPM pełniła prof. Halina Zdebska-Biziewska – przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl w latach 2013-2018.

Głównym celem EFPM jest rozwój i promocja fair play w sporcie, edukacji i w życiu codziennym – szczególnie w Europie. W celu uhonorowania i zwrócenia uwagi na akty fair play dokonywane w świecie sportu lub poza nim, EFPM przyznaje corocznie Nagrody Fair Play organizacjom i osobom indywidualnym, które okazały się znakomitymi ambasadorami fair play.

Fair Play znaczenie i historia

Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także piękny, szlachetny i uczciwy. Prof. Wojciech Lipoński – wykładowca Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej podaje, że pojęcie fair play narodziło się na Wyspach Brytyjskich w kręgu kultury brytyjskich Celtów, w czasach, gdy nie było tam jeszcze Anglosasów. Po raz pierwszy określenie fair play, i to dwukrotnie, pojawiło się w sztuce Williama Szekspira – „Król Jan”. Pojawiła się tam również pierwsza w historii języka angielskiego przeciwstawność fair play, czyli foul play – gra nieuczciwa. Zasada fair play jest podstawą etyki sportu, która określa ogół norm moralnych obowiązujących w toku współzawodnictwa sportowego.

Od Plebiscytu „Sztandaru Młodych” na Dżentelmena Sportu do Nagród Fair Play PKOl

Inicjatorem Nagród Fair Play był w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. „Bij Mistrza”, „Sztandar Młodych”  – wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych SDP – przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji, po sugestii Ryszarda Łukasiewicza – redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” połączono siły i zaczęto organizować wspólne plebiscyty PKOl i „SM” z czasem przekształcone w Nagrody Fair Play (współpraca ze „SM” ustała z chwilą rozwiązana „Sztandaru” w 1997 roku.)

Tytuły „Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r., następnie „Dżentelmena” do 1983 r. W 1984 r. tytuły zastąpione zostały Nagrodami Fair Play, w 1993 r. Głównymi Nagrodami Fair Play, w 2000 r. Głównymi Trofeami Fair Play, a od 2009 r. Trofeami Fair Play.

Trofeum

Od 2001 r. tTofeum Fair Play stanowi statuetka projektu Krystiana Jarnuszkiewicza, wykonana w oparciu o znaczek Klubu Fair Play PKOl, zaprojektowany przez firmę Publicis FCB Poland. Wręcza się ją również jako Honorowe Trofeum Fair Play PKOl osobom wybitnie zasłużonym dla Ruchu Olimpijskiego i promocji zasad fair play. Pierwsze Honorowe Trofeum Fair Play PKOl przyznano w 1988 r. Januszowi Piewcewiczowi – wieloletniemu Sekretarzowi Międzynarodowej Organizacji Fair Play (CIFP).

 

LAUREACI  


Europejskie Nagrody Fair Play przyznawane są przez Europejskie Stowarzyszenie Fair Play (EFPM) od 1996 roku.

2020

Magdalena Rejf – wieloletnia Sekretarz Klubu Fair Play PKOl, pracownik Biura PKOl – Europejska Nagroda w kategorii Duch Fair Play

2018

Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor, Piotr Tomala – himalaiści – Europejskie Dyplomy w kategorii Czyn Fair Play

2017

Dr Jolanta Kowalska – Europejski Dyplom w kategorii Promocja Fair Play

2011

Edward Bugała – Europejski Dyplom EFPM za całokształt kariery sportowej i godną postawę po jej zakończeniu.

2010

Piotr Nurowski – Europejska Plakieta i Dyplom Fair Play za upowszechnianie etycznych wartości sportu (nagroda przyznana pośmiertnie).

2009

Prof. Józef Lipiec – Europejski Dyplom Fair Play za wkład w upowszechnienie etycznych wartości w sporcie i edukacji młodzieży w duchu fair play i tolerancji.

2006

Muzeum Sportu i Turystyki – Europejski Dyplom Fair Play za istotny wkład w zachowanie i wdrażanie w życie etycznych wartości sportu.

2000

Polski Komitet Olimpijski – Europejska Plakieta i Dyplom za osiągnięcia w rozwoju narodowej organizacji Fair Play.


Honorowa statuetka Fair Play PKOl przyznawana jest osobom wybitnie zasłużonych dla Ruchu Olimpijskiego i promocji zasad fair play.

2020

„PRZEGLĄD SPORTOWY” – dziennik, który od 100 lat towarzyszy polskiemu i światowemu sportowi. Przez tę redakcję przewinęło się kilka pokoleń sportowych żurnalistów.2019

Red. Włodzimierz Szaranowicz – wieloletni dziennikarz Polskiego Radia, a następnie Telewizji Polskiej. wybitny sprawozdawca i komentator sportowy, który podczas swojej pracy antenowej zawsze dostrzegał w sporcie znacznie więcej niż tylko „suchy” wynik. Starał się zgłębić myśli i psychikę zawodnika, podkreślał znaczenie czystej gry. Tak czynił nie tylko w programach sportowych, ale i w innych – m.in. w dedykowanych dzieciom i młodzieży, a nawet – rozrywkowych. Z ukochanego, uprawianego przez ponad 40 lat, zawodu zrezygnował ze względów zdrowotnych.

2018

doc. dr hab. prof. nadzw. Halina Zdebska-Biziewska (pro memoria) – Członkini Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej, Polskiej Akademii Olimpijskiej. Od roku 2013 przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl. Od października 2016 członkini Zarządu Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) oraz Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP), członkini zarządu Międzynarodowego Komitetu Pierre’a de Coubertin. Zmarła 17 marca 2018 roku.

2018

Red. Tadeusz Olszański – dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz. Kierownik Działu Sportowego w „Sztandarze Młodych” (1961-1971), potem w „Sportowcu” i „Dookoła Świata”, w Redakcji Olimpijskiej „KAW”, współpracownik wielu pism („Perspektywy”, „Boks”, „Szpilki”), Redakcji Sportowej TVP, korespondent Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii. Inicjator dorocznej nagrody „Dżentelmen Sportu” (1963), która zapoczątkowała promocję zasad fair play w Polsce. Założyciel WOPR. W latach 1974-1981 przewodniczący Klubu Olimpijczyka PKOl, współzałożyciel Polskiej Akademii Olimpijskiej (1984), Członek Honorowy Klubu Fair Play.

2016

doc. dr Kajetan Hądzelek – doktor nauk o kulturze fizycznej, od 1971 – docent w AWF Warszawa, w której pracował przez kilkadziesiąt lat będąc m.in. prodziekanem, dziekanem i prorektorem tej uczelni. Specjalizował się przede wszystkim w historii kultury fizycznej – jest autorem przeszło 150-ciu publikacji naukowych z tego zakresu. Wieloletni Prezes Zarządu Polskiego Związku Koszykówki. Aktywny w strukturach ruchu Fair Play – w latach 2004-2016 członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP) (od 2016 członek honorowy). Wieloletni prezes Fundacji – Komitetu im. Pierre’a de Coubertin w Polsce.

2013

prof. Zofia Żukowska – przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl w latach 1981-2013. Wieloletni nauczyciel akademicki AWF w Warszawie, członkini Zarządu PKOl, Polskiej Akademii Olimpijskiej, Międzynarodowego Komitetu Fair Play
i założycielka Europejskiego Ruchu Fair Play. Założycielka Stowarzyszenia Sportu Kobiet, autorka kilkuset prac naukowych, w tym wielu z problematyki edukacji poprzez sport i edukacji do sportu, związanej z wartościami olimpizmu i edukacją olimpijską. Laureatka „Medalu Pierre de Coubertina” Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

2012

prof. Carlos Goncalves – wieloletni prezydent Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM) i jego współzałożyciel
(Zurich 1994).

2001

Kazimierz Górski – wybitny piłkarz, a następnie trener piłki nożnej i działacz sportowy.

2000

Fritz Wijk – wieloletni prezydent Europejskiego Ruchu Fair Play /nagrodę wręczono podczas Europejskiego Kongresu Fair Play w Paryżu.

1999

Maria Kwaśniewska Maleszewska – brązowa medalistka olimpijska w rzucie oszczepem podczas IO w Berlinie w 1936 roku, zasłużona działaczka ruch sportowego i fair play.

1998

prof. Stefan Wołoszyn – zasłużony pedagog, wychowawca wielu pokoleń trenerskich i nauczycielskich.

1997

Janusz Piewcewicz – propagator wartości fair play, działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek zarządu
w latach 1972-1980, następnie z-ca sekretarza generalnego w latach 1980-1984. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC) w Paryżu (1982-2005). Sekretarz generalny Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP)w Paryżu w latach 1977-1997 (funkcję tę pełnił społecznie).

Trofeum Pierre’a de Coubertin
kategoria: czyn – postawa fair play

2014 (wręczenie Trofeum X. 2015)

Łukasz Kubot – tenisista, mistrz wielkoszlemowego Australian Open 2014, zwycięzca dziewięciu turniejów deblowych ATP Worls Tour, finalista dwóch singlowych i siedmiu deblowych turniejów ATP World Tour, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Nagrodzony za czyn – postawę fair play podczas meczu rozgrywanego w ramach ćwierćfinału gry podwójnej Australian Open 22 stycznia 2014.

1984

Dariusz Zawadzki – podnoszenie ciężarów. Podczas Mistrzostw Świata w Lignano we Włoszech jury przyznało mu brązowy medal w wadze piórkowej. Identyczny rezultat uzyskał Włoch La Carpia, lecz mając większą wagę ciała – jak oświadczono w sędziowskim komunikacie – został sklasyfikowany na miejscu czwartym. Polski sztangista dostrzegł wadę mechanizmu ważącego zawodników i medal oddał. Postawa D. Zawadzkiego doprowadziła do zmiany klasyfikacji i zgodnie z przepisami trzecie miejsce zajął La Carpia.

1970

Ryszard Szurkowski – kolarstwo szosowe. 2-krotny srebrny medalista olimpijski – Monachium 1972 (drużyna z: E. Barcikiem, L. Lisem i S. Szozdą), Montreal 1976 (drużyna z T. Mytnikiem, M. Nowickim i S. Szozdą). Indywidualny mistrz świata – Barcelona 1973 i 2-krotnie drużynowy mistrz świata Granollers 1973 i Mettet 1975, 4-krotny zwycięzca Wyścigu Pokoju, 12-krotny mistrz Polski. Podczas mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym (18 lipca 1970), 40 km przed metą oddał własny, zapasowy rower głównemu rywalowi Zygmuntowi Hanusikowi na którym wjechał on na metę jako pierwszy. Ryszard Szurkowski zajął piąte miejsce. Ryszard Szurkowski jest pierwszym Polakiem, któremu CIFP przyznał Trofeum Pierre de Coubertin.

Trofeum Pierre’a de Coubertin
kategoria: – promocja fair play

1994

Zofia Żukowska – wychowawca, dydaktyk, naukowiec, społecznik. Przez 46 lat działacz polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego – członek Zarządu PKOl, Polskiej Akademii Olimpijskiej, członek indywidualny Międzynarodowego Komitetu Fair Play i członek założyciel Europejskiego Ruchu Fair Play oraz Stowarzyszenia Sportu Kobiet; członek różnych Komisji Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie programów szkolnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli wf; autor ok 400 prac naukowych z zakresu pedagogiki zdrowia i kultury fizycznej, socjologii sportu w tym wielu z problematyki edukacji poprzez sport i edukacji do sportu, związanej z wartościami Olimpizmu i edukacją olimpijską. Ogromnie zasłużona na polu popularyzacji zasad fair play zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym – w latach 1981 – 2013 przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl. W latach 1952 – 2002 pracownik Zakładu Pedagogiki warszawskiej AWF (kierownik zakładu w latach 1971 – 2002). Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego w latach 1981 – 1984. Pracowała również w Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk o Wychowaniu, w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowicza w Płocku i od 2006 w Wydziale Zamiejscowym AWF w Białej Podlaskiej. Specjalizowała się przede wszystkim w pedagogice kultury fizycznej, twórczyni subdyscypliny jaką jest pedagogika sportu. Uhonorowana wieloma zaszczytnymi wyróżnieniami – otrzymała m.in.:
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2005)
• Trofeum MKOl – Sport i promocja olimpizmu (2007)
• Order ECCE HOMO 2009 – zaszczytne wyróżnienie dla tych, którzy swoją działalnością dowodzą prawdziwości słów: „Człowiek to brzmi dumnie”.

Trofeum Willi Daume
kategoria: – promocja fair play

2015 (wręczenie nagrody X. 2016)

Red. Tadeusz Olszański – dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz. Kierownik Działu Sportowego w „Sztandarze Młodych” (1961–1971), potem w „Sportowcu” i „Dookoła Świata” oraz w Redakcji Olimpijskiej „KAW”. Współpracownik wielu pism („Perspektywy”, „Boks”, „Szpilki”), Redakcji Sportowej TVP, korespondent Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii. Inicjator dorocznej nagrody „Dżentelmen Sportu” (1963), która zapoczątkowała promocję zasad fair play w Polsce. Założyciel WOPR. 1974–1981 przewodniczący Klubu Olimpijczyka PKOl, współzałożyciel Polskiej Akademii Olimpijskiej (1984), Członek Honorowy Klubu Fair Play.

2003

Janusz Piewcewicz – propagator wartości fair play, działacz Polskiego Komitetu Olimpijskiego, członek zarządu w latach 1972- 1980, następnie z-ca sekretarza generalnego w latach 1980 – 1984. Dyrektor Biura Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ACNO) w Paryżu (1982 – 2005). Sekretarz generalny
Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP) w Paryżu w latach 1977 – 1997 (funkcję tę pełnił społecznie).

Dyplomy w kategorii – czyn-postawa fair play

2012 Radosław Stańczuk – paraolimpijczyk – szermierka

2007 Mateusz Rynkiewicz – zawodnik – kajakarstwo

2004 Paweł Świderski – zawodnik – sporty motorowe

2000 Anna Żemła-Krajewska – zawodniczka i Radosław Laskowski – trener – judo

1996 Adam Michałowski – zawodnik – szybownictwo

1994 Sylwester Szmyd – zawodnik – kolarstwo szosowe

1993 Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz – zawodnicy – sporty samolotowe

1988 Andrzej Grubba – zawodnik – olimpijczyk, trener, działacz sportowy – tenis stołowy

1985 Norbert Mnich – zawodnik – tenis stołowy

1984 Błażej Krupa i Piotr Mystkowski – zawodnicy – rajdy samochodowe

1980 Stanisław Olszewski – motocross – biogram w wykazie laureatów nagród krajowych

1977 Ryszard Podlas – zawodnik – olimpijczyk – lekkoatletyka

1968 Andrzej Bachleda – zawodnik – olimpijczyk, trener, działacz sportowy – narciarstwo

Dyplomy w kategorii – kariera sportowa


2018 Mieczysław Nowicki – kolarz szosowy i torowy, dwukrotny medalista olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w latach 2000 – 2001. Wiceprezes PKOl. Od 2017 roku Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich.

2015 Zygfryd Kuchta -piłka ręczna. Dwukrotny olimpijczyk – Monachium 1972, Montreal 1976 – brązowy medal olimpijski. Absolwent warszawskiej AWF (1968). Trener. Nauczyciel akademicki . Lektor – wykładowca Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF), wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Zasłużony Mistrz Sportu (1973), odznaczony m.in. Brązowym Medalem za Wybitne Osiągniecia Sportowe (1976) i Złotym Krzyżem Zasługi.

2013 Barbara Grocholska-Kurkowiak – wybitna narciarka alpejska w latach 1948-1968. Uczestniczka Powstania Warszawskiego w 1944 (ps. Kuczerawa). Szkoleniowiec narciarstwa. Poetka, laureatka brązowego „Wawrzynu Olimpijskiego”(2000). W 2009 roku uhonorowana medalem Kalos Kagathos.

2012 Zbigniew Pietrzykowski – zawodnik – olimpijczyk, trener, działacz sportowy – boks

2009 Zygmunt Smalcerz – zawodnik – olimpijczyk, trener, działacz sportowy – podnoszenie ciężarów

2007 Helena Pilejczyk – zawodniczka – olimpijka, trenerka, działaczka sportowa – łyżwiarstwo szybkie

2006 Iwona Kowalewska – zawodniczka – pięciobój

1978 Grzegorz Aleksandrowicz – piłka nożna – działacz, dziennikarz

Dyplomy w kategorii – promocja fair play

2007 Piotr Markiewicz – zawodnik – olimpijczyk, działacz sportowy – kajakarstwo

1993 Redakcja Sportowa „Sztandaru Młodych”

1987 Jan Lis i Tadeusz Olszański – dziennikarze, działacze sportowi

Listy Gratulacyjne w kategorii – czyn – postawa fair play

2009 Karolina Kotowicz – zawodniczka – lekka atletyka

2003 Konrad Wojtkowiak – zawodnik – łucznictwo

2001 Paweł Kacprowski /sternik/ i Paweł Kuźmicki /załogant/ – zawodnicy, olimpijczycy – żeglarstwo

1992 Tadeusz Haręza – zawodnik – sporty motorowodne

1989 Margareta Rzytelewska – badminton

1987 Antoni Skudlo – zawodnik – sport samochodowy

1984 Stanisław Krzesiński – trener, działacz – zapasy

1982 „Dar Młodzieży” – szkolny statek żaglowy

1979 Emil Szydłowski – zawodnik – kolarstwo

1979 Józef Brzezicki – zawodnik – zapasy

1978 Kazimierz Paździor – zawodnik – olimpijczyk, trener – boks

1978 Marcin Jaworski – zawodnik – boks

1977 Włodzimierz Lubański – zawodnik – olimpijczyk, działacz sportowy – piłka nożna