Nagroda Fair Play PKOl

PKOl i Klub Fair Play PKOl co roku przyznają Nagrodę Fair Play sportowcom, trenerom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom w czterech kategoriach.


Nagrody Fair Play za 2021 rok rozdane


Kategorie

  • Nagroda Fair Play PKOl:  trofeum  honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz. Czynem tym pomógł innym, poświęcając nawet swoje szanse wygranej, dając tym samym wyraz szacunku dla pisanych i niepisanych praw w sporcie oraz swojej humanistycznej postawy wobec drugiego człowieka.
  • Wyróżnienie indywidualne za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu: dla zawodnika lub zawodniczki, którzy wyróżnili się postawą fair play w sporcie i godnym życiem po zakończeniu kariery sportowej – osobistym, zawodowym, w działaniach na rzecz młodzieży uprawiającej sport itp.
  • Wyróżnienie za promocję wartości Fair Play: dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania.
  • Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych: dla osób lub podmiotów nominowanych w kategorii  1 i 3.

Galeria zdjęć z 54. edycji nagród Fair Play PKOl w 2022 roku


O Nagrodzie i Klubie Fair Play

Aktywnie promujemy zasadę fair play –  ważną ideę w życiu i sporcie. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Klub Fair Play, który co roku organizuje Nagrodę Fair Play i zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (EFPM) oraz do Międzynarodowej Organizacji Fair Play (CIFP). Organizuje także sympozja, konferencje, badania naukowe i spotkania z młodzieżą dedykowane tej tematyce. Pod patronatem Klubu wydano szereg książek, opracowań naukowych i referatów poświęconych fair play w procesie edukacji i wychowania.

Polski Klub Fair Play ma długą i piękną tradycję. Promuje ideę czystej gry, poszanowania prawa, uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i agresji – w duchu przyjaźni i solidarności. Polski Komitet Olimpijski jest wierny zasadom Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i Karty Olimpijskiej. Propaguje wartości olimpijskie i prowadzi wiele istotnych działań edukacyjnych. Naszym głównym celem jest szeroka promocja idei fair play oraz promowanie właściwych postaw – nie tylko w sporcie, ale też codziennym życiu. Wierzymy, że fair play jest i będzie ważną sprawą dla nas wszystkich – nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie konkretnych działań. Tylko wspólna obrona wartości może przynieść oczekiwany efekt – radość z „czystej gry”.


Przewodniczący Klubu Fair Play

Janusz Górski – 1977-1981
Prof. Zofia Żukowska – 1981-2013
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie zdebska_2.jpgProf. Halina Zdebska-Biziewska – 2013-2018
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wawrowska_2.jpgHanna Wawrowska – od 2018 roku

Organizacje międzynarodowe, do których należy KLUB Fair Play PKOl

Fair Play znaczenie i historia

Fair Play to czysta, uczciwa gra, prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale także piękny, szlachetny i uczciwy. Prof. Wojciech Lipoński – wykładowca Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej podaje, że pojęcie fair play narodziło się na Wyspach Brytyjskich w kręgu kultury brytyjskich Celtów, w czasach, gdy nie było tam jeszcze Anglosasów. Po raz pierwszy określenie fair play, i to dwukrotnie, pojawiło się w sztuce Williama Szekspira – „Król Jan”. Pojawiła się tam również pierwsza w historii języka angielskiego przeciwstawność fair play, czyli foul play – gra nieuczciwa. Zasada fair play jest podstawą etyki sportu, która określa ogół norm moralnych obowiązujących w toku współzawodnictwa sportowego.

Od Plebiscytu „Sztandaru Młodych” na Dżentelmena Sportu do Nagród Fair Play PKOl

Inicjatorem Nagród Fair Play był w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. „Bij Mistrza”, „Sztandar Młodych”  – wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych SDP – przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom za postawę i promocję fair play. W tej sytuacji, po sugestii Ryszarda Łukasiewicza – redaktora naczelnego „Sztandaru Młodych” połączono siły i zaczęto organizować wspólne plebiscyty PKOl i „SM” z czasem przekształcone w Nagrody Fair Play (współpraca ze „SM” ustała z chwilą rozwiązana „Sztandaru” w 1997 roku.)

Tytuły „Dżentelmena Sportu” przyznawano do 1978 r., następnie „Dżentelmena” do 1983 r. W 1984 r. tytuły zastąpione zostały Nagrodami Fair Play, w 1993 r. Głównymi Nagrodami Fair Play, w 2000 r. Głównymi Trofeami Fair Play, a od 2009 r. Trofeami Fair Play.

Trofeum

Od 2001 r. tTofeum Fair Play stanowi statuetka projektu Krystiana Jarnuszkiewicza, wykonana w oparciu o znaczek Klubu Fair Play PKOl, zaprojektowany przez firmę Publicis FCB Poland. Wręcza się ją również jako Honorowe Trofeum Fair Play PKOl osobom wybitnie zasłużonym dla Ruchu Olimpijskiego i promocji zasad fair play. Pierwsze Honorowe Trofeum Fair Play PKOl przyznano w 1988 r. Januszowi Piewcewiczowi – wieloletniemu Sekretarzowi Międzynarodowej Organizacji Fair Play (CIFP).

 

LAUREACI  

Polscy laureaci Europejskich Nagród Fair Play

Wyróżnieni Honorową Statuetką Fair Play

Polscy Laureaci Nagród Fair Play nadawanych przez
Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP) od 1970 do 2020 roku