Polska Akademia Olimpijska


W sferze działalności, która ukazuje kulturowe, społeczne i humanistyczne wartości sportu, wielką rolę odgrywa od 1984 roku Polska Akademia Olimpijska (PAOl) kierowana początkowo przez dr. Włodzimierza Reczka, później prof. Wojciecha Zabłockiego, a od 2000 r. przez prof. Józefa Lipca.

PAOl ściśle współpracuje z Międzynarodową Akademią Olimpijską w Olimpii, w której sesjach przedstawiciele Polski biorą udział już od 1964 roku. Inicjuje i inspiruje badania naukowe nad problemami olimpizmu, organizuje sesje i seminaria popularnonaukowe, wspiera i promuje wydawnictwa, przeprowadza konkursy na prace naukowe o tematyce olimpijskiej i wydaje swój „Almanach”.