Prezes PKOl

Andrzej Kraśnicki

Od 2010 roku Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (wybrany ponownie w 2013 i 2017 roku), Prezes Polskiej Konfederacji Sportu (2003-2005). Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce (2006-2021), członek Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W 2017 roku, po raz trzeci, wybrany największą liczbą głosów spośród kilkunastu kandydatów, na członka Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2013 roku. W 2018 roku wybrany przez Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) na jednego z sześciu reprezentantów Europy w Radzie Wykonawczej Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). Członek i ekspert wielu międzynarodowych komisji w obszarze Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, m.in.: Komisji ds. Sportu i Środowiska MKOl, Komisji ds. Otoczenia Zawodników MKOl, Komisji Koordynacyjnej ds. II Igrzysk Europejskich Mińsk 2019 EOC, Komisji ds. Równości Płci w Sporcie EOC, opiekun z ramienia Komitetu Wykonawczego EOC Komisji ds. Środowiska i Sportu dla Wszystkich.

W 2018 roku – dzięki niezwykle wysokiej pozycji w Międzynarodowym Ruchu Olimpijskim – jednogłośnie wybrany na koordynatora Grupy Roboczej Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (CSEENOCs), w skład której wchodzi 18 państw. Grupa ta zabiega o interesy Narodowych Komitetów Olimpijskich regionu oraz kontynentu europejskiego. Był organizatorem jej niezwykle wysoko ocenionego posiedzenia w Polsce w 2019 roku.

Wielokrotny Przewodniczący Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie, Zimowe Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Europejskie oraz wielu innych imprez organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Współinicjator i aktywny promotor III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, prowadzący na rzecz inicjatywy liczne rozmowy i uzgodnienia na szczeblu krajowym oraz Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Promotor współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu, inicjator partnerskich umów o współpracy z Narodowymi Komitetami Olimpijskim, animator i współinicjator promocji przedstawicieli Polski w międzynarodowych organizacjach sportowych, którzy dzięki jego staraniom i zabiegom osiągnęli najwyższe pozycje w światowym sporcie: Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), Europejskiego Ruchu Fair Play (EFPM), Międzynarodowej Federacji Biathlonu (IBU), Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF) i wielu innych.

Aktywny uczestnik wydarzeń promujących sport krajowy, wspierający Polskie Związki Sportowe w inicjatywach na rzecz organizacji w Polsce międzynarodowych imprez sportowych najwyższej rangi. Współinicjator wizyt i spotkań prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z przedstawicielami polskich działaczy sportowych, inicjator uhonorowania Prezydenta MKOl tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego oraz działań na rzecz praw człowieka i pokoju na świecie.

Jest aktywnym promotorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego w obszarze korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, uczestnikiem licznych spotkań i inicjatyw na rzecz pogłębiania relacji dwu i wielostronnych, współinicjatorem i uczestnikiem wydarzeń związanych z Polonią i Polakami żyjącymi za granicą – w tym zakresie aktywnie współpracuje z polskimi misjami dyplomatycznymi oraz krajowymi organizacjami społecznymi wspierającymi polską diasporę.

Współinicjator wydarzeń promujących Polskę poza granicami kraju poprzez kulturę i sztukę, aktywizator Dni Polskich i Domów Polskich organizowanych przy okazji Igrzysk Olimpijskich oraz Igrzysk Europejskich, promotor artystów i twórców dedykujących swoje prace dla sportu oraz inicjator prezentowania w Centrum Olimpijskim prac wybitnych polskich rzeźbiarzy, malarzy i plastyków, współorganizator koncertów muzyki klasycznej na rzecz promocji więzi sztuki ze sportem.

Dzięki jego staraniom podpisana została umowa o współpracy z miastem Takasaki (Japonia) oraz Japońskim Komitetem Olimpijskim na rzecz umożliwienia polskim zawodnikom treningów oraz obozów przygotowawczych przed Igrzyskami XXXII Olimpiady Tokio 2020, z której – z powodzeniem – korzystają najlepsi polscy zawodnicy.

Jest promotorem działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego poprzez inicjatywy spotkań i umów bilateralnych z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi Europy i świata. Członek wielu gremiów o charakterze międzynarodowym, promujących społeczną aktywność na rzecz promocji Polskiego Ruchu Olimpijskiego w kraju i na świecie: honorowy członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Infrastruktury Sportu i Rekreacji (IAKS International), Prezes Polskiej Fundacji Olimpijskiej i Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ligii Zawodowej Piłki Ręcznej mężczyzn PGNIG Superliga (2016-2018), członek Rady Narodowej Ochrony Środowiska (2010-2016).

Doktor Honoris Causa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2019) w uznaniu ogromnych osiągnięć i zasług dla Polskiego i Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, rozwoju uczciwego współzawodnictwa w sporcie i wspaniałą osobowość. Profesor honoris causa Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej  z siedzibą w Warszawie (2020).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Wyróżniony przez wiele Narodowych Komitetów Olimpijskich oraz liczne polskie i międzynarodowe organizacje: Eko – Ambasador (Ambasada Francji), Nagroda Przyjaźni Narodów „Złota Mangusta” (Ukraina), „Victoria Europae 2019” Europejskiego Klubu Biznesu, Lider Pracy Organicznej – Statuetka „Honorowego Hipolita” Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Godło „Orła Białego” Fundacji Orła Białego, „Lider z Powołania”, Honorowy Menedżer Sportu Polskiej Konfederacji Menedżerów Sportu.