Statut Stowarzyszenia EOC


The European Olympic Committees  (EOC) to Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich z siedzibą w Rzymie. Powstało w 1968 roku, zrzesza 50 europejskich Narodowych Komitetów Olimpijskich, ściśle współpracuje z europejskimi federacjami, agencjami rządowymi, sportowcami i komitetami organizacyjnymi Igrzysk Olimpijskich.

Działa na rzecz podnoszenia rangi europejskiego sportu, rozpowszechniania idei zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim propagowania Ruchu Olimpijskiego na terenie Europy, m.in. poprzez organizowanie takich wydarzeń jak Igrzyska Europejskie, Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy oraz Igrzyska Małych Państw Europy.