Karta Olimpijska


Karta Olimpijska (OC) jest zbiorem fundamentalnych zasad olimpizmu oraz artykułów i przepisów wykonawczych przyjętych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Reguluje organizację, działania i funkcjonowanie Ruchu Olimpijskiego oraz ustanawia warunki ceremoniału Igrzysk Olimpijskich.

Jako podstawowe narzędzie o charakterze konstytucyjnym Karta Olimpijska ustanawia i przywołuje fundamentalne zasady oraz zasadnicze wartości olimpizmu. Pełni rolę statutu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz określa główne, wzajemne prawa i obowiązki:

  • Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego
  • Międzynarodowych Federacji Sportowych i Narodowych Komitetów Olimpijskich
  • Komitetów Organizacyjnych Igrzysk Olimpijskich

Karta Olimpijska (eng. ver)