Materiały edukacyjne

Dla uczniów:Dla nauczycieli/trenerów/rodziców:


Materiały edukacyjne Edukacja PKOl:

Opowiadanie Marceliny Zielińskiej pt. „Sen” (laureatka konkursu z 2021 roku), czyta Dorota Bierkowska
Opowiadanie Piotra Gądka pt. „Wracamy do gry” (laureat konkursu z 2021 roku) czyta Dorota Bierkowska

Pismo edukacyjne Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wydawane w latach 2008-2018, skierowane do dzieci, młodzieży, pedagogów oraz środowisk i klubów związanych z promocją sportu wśród najmłodszych. Przybliża historię letnich
i zimowych igrzysk olimpijskich oraz ich bohaterów. Zachęca do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji w duchu przyjaźni i zasad fair play…

*olimpionik [gr.] – w starożytnej Grecji zdobywca olimpijskiego lauru; zyskanie tego miana wiązało się z największymi zaszczytami i okrywało sławą ród i miasto nagrodzonego.