Materiały edukacyjne

Dla uczniów:

  • karty pracy (w ramach zestawu edukacyjnego „Co lubię? Sport lubię!”)

  • Olimpijskie Plansze Edukacyjne (w ramach zestawu edukacyjnego „Co lubię? Sport lubię!”) Jeżeli chcą Państwo otrzymać Plansze w wersji do druku (format B1), prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: edu.pkol@pkol.pl

Dla nauczycieli/trenerów/rodziców:

UWAGA! NOWOŚĆ! Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Co lubię? Sport lubię!”

🔵 kategoria I (uczniowie klas I-III) ➡ stwórz kartkę z życzeniami dla olimpijczyków  

🔵 kategoria II (uczniowie kl. IV-VI) oraz kategoria III (uczniowie klas VII-VIII) ➡ stwórz pracę plastyczną pt. „Co czuję, gdy uprawiam sport” i dołącz do niej krótki tekst

Szczegółowe informacje:

Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest KINDER Joy of moving.


Pozostałe materiały:

Pismo edukacyjne Polskiego Komitetu Olimpijskiego, wydawane w latach 2008-2018, skierowane do dzieci, młodzieży, pedagogów oraz środowisk i klubów związanych z promocją sportu wśród najmłodszych. Przybliża historię letnich
i zimowych igrzysk olimpijskich oraz ich bohaterów. Zachęca do uprawiania sportu i podejmowania rywalizacji w duchu przyjaźni i zasad fair play…

*olimpionik [gr.] – w starożytnej Grecji zdobywca olimpijskiego lauru; zyskanie tego miana wiązało się z największymi zaszczytami i okrywało sławą ród i miasto nagrodzonego.


Partner Medialny programu edukacyjnego „Co lubię? Sport lubię”