Wawrzyn Olimpijski


To specjalna nagroda Polskiego Komitetu Olimpijskiego – ustanowiona w 1967 roku – jako wyraz uznania i szacunku dla polskich twórców kształtujących humanistyczne wartości sportu i jego wizerunek w społeczeństwie. Po raz pierwszy Wawrzyny przyznane zostały w roku 1969 i uświetniły odbywającą się wówczas w Warszawie 68. Sesję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Jubileusz 50-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Nagrody przyznawane są w czteroletnich cyklach olimpijskich, w różnych dziedzinach twórczości. Wśród laureatów znajdują się przedstawiciele sztuk plastycznych, literaci, filmowcy, fotograficy, architekci, którzy za całokształt swojej twórczości lub konkretne dzieło, otrzymują medal „Wawrzyn Olimpijski” zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Stanisława Sikorę (został on Laureatem Srebrnego Wawrzynu Olimpijskiego w 1972 roku – za twórczość medalierską o tematyce sportowej). 18 sierpnia 2009 roku syn Stanisława Sikory – Tomasz Sikora – Laureat Złotego „Wawrzynu Olimpijskiego” przyznanego za zbiór fotogramów w 1980 roku przekazał bezpłatnie Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu autorskie prawa majątkowe do medalu „Wawrzyn Olimpijski”.

Pielęgnowanie przez Polski Komitet Olimpijski tradycji łączenia sztuki ze sportem podkreśla znaczenie kultury i sztuki w szerzeniu idei olimpijskiej. Pozwala również artystom na twórczą inspirację sportem, który jest jednym z najbardziej dynamicznych i emocjonujących zjawisk naszej cywilizacji. Sięga wreszcie do korzeni antyku, gdzie sztuka zrodziła się z nierozerwalnych związków igrzysk olimpijskich i potęgi twórczej artystów.

Historia i laureaci konkursu

Dotąd odbyło się 14 edycji konkursu, w tym edycja specjalna WAWRZYN STULECIA, zorganizowana w 1994 roku w stuletnią rocznicę I Kongresu Olimpijskiego.

Wśród laureatów są min.: Jerzy Hryniewiecki, Wojciech Zabłocki, Jerzy Nowosielski, Krzysztof Penderecki, Emilia Nożko-Paprocka, Kazimierz Karpiński, Wojciech Kilar, Igor Mitoraj, Tadeusz Różewicz.


Pełna lista nagrodzonych – zobacz więcej