Warto wiedzieć


ANOC – The Association of National Olympic Committees – Stowarzyszenie Narodowych Komitetów Olimpijskich powołane w 1979 roku, zrzeszające 206 Narodowych Komitetów Olimpijskich uznanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski i 8 Narodowych Komitetów Olimpijskich uznanych przez stowarzyszenia kontynentalne. Chroni i wspiera interesy światowych Narodowych Komitetów Olimpijskich, a także działa na rzecz wzmocnienia relacji i efektywnej współpracy między Narodowymi Komitetami Olimpijskimi i Międzynarodowymi Federacjami. ANOC zajmuje się najważniejszymi globalnymi sprawami dotyczącymi światowego Ruchu Olimpijskiego. W Radzie Wykonawczej Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich od 2017 roku zasiada Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich


Ceremonia zamknięcia Igrzysk Olimpijskich


Defilada


EOC – The European Olympic Committees – Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich z siedzibą w Rzymie. Powstało w 1968 roku, zrzesza 50 europejskich Narodowych Komitetów Olimpijskich, ściśle współpracuje z europejskimi federacjami, agencjami rządowymi, sportowcami i komitetami organizacyjnymi igrzysk olimpijskich. Działa na rzecz podnoszenia rangi europejskiego sportu, rozpowszechniania idei zdrowego stylu życia, ale przede wszystkim propagowania Ruchu Olimpijskiego na terenie Europy, m.in. poprzez organizowanie takich wydarzeń jak Igrzyska Europejskie, Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy oraz Igrzyska Małych Państw Europy. Od 2005 roku w Komitecie Wykonawczym Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich zasiadają przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecnie – od 2013 roku – jego członkiem jest Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.


Flaga olimpijska


Hymn olimpijski


Igrzyska Olimpijskie (nowożytne)


Karta Olimpijska – to konstytucja Ruchu Olimpijskiego. Reguluje ona zasady organizacji i kierowania Ruchem Olimpijskim oraz ustala warunki ceremoniału Igrzysk Olimpijskich. Karta Olimpijska ustanawia i przywołuje fundamentalne zasady oraz zasadnicze wartości olimpizmu.


Medal olimpijski – od Igrzysk III Olimpiady w Saint Louis w 1904 roku wręczany jest za trzy pierwsze miejsca (I – złoty, II – srebrny, III – brązowy). Wygląd, skład surowcowy i wymiary medali zmieniały się na przestrzeni lat. Obecnie każdy projekt medalu musi uwzględniać pewne elementy wizualne określone przez MKOl. Dodatkowo powinny odzwierciedlać elementy kulturowe i estetyczne kraju gospodarza igrzysk olimpijskich.


Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl; ang. The International Olympic Committee) – międzynarodowa, niezależna organizacja non-profit, powstała w 1894 roku z inicjatywy barona Pierre’a de Coubertin. MKOl kieruje światowym Ruchem Olimpijskim i funkcjonuje na podstawie Karty Olimpijskiej. Jest organizatorem odbywających się co dwa lata igrzysk olimpijskich, a do nie mniej ważnych jego funkcji należą m.in. działanie na rzecz płynnej współpracy między stronami rodziny olimpijskiej, wspieranie wszystkich organizacji członkowskich Ruchu Olimpijskiego, czy szerzenie wartości olimpijskich. Dotychczas w strukturach MKOl zasiadało siedmiu Polaków, m.in. Irena Szewińska – siedmiokrotna medalistka igrzysk olimpijskich.


Motto olimpijskie „szybciej, wyżej, mocniej – razem” wyraża aspiracje Ruchu Olimpijskiego. Jest to adaptacja oryginalnego motta w języku łacińskim, które teraz tłumaczy się jako „Citius, Altius, Fortius – Communiter”. Motto olimpijskie w oryginale stanowiło trójczłonowe łacińskie hasło: Citius, Altius, Fortius (szybciej, wyżej, mocniej).
Autorem tych słów jest francuski pedagog i kaznodzieja, ojciec Henri Didon (1840-1900), a dewizę tę zapożyczył od swojego przyjaciela Pierre de Coubertin i wprowadził w 1894 roku do tworzonego Ruchu Olimpijskiego.


„Olimpiada”

To okres czterech kolejnych lat kalendarzowych – rozpoczyna się 1 stycznia pierwszego roku rozgrywania igrzysk letnich, a kończy 31 grudnia czwartego roku (np. XXX Olimpiada rozpoczęła się 1 stycznia 2012 r. i zakończyła 31 grudnia 2015 roku. W jej trakcie rozegrano Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2012).


Olimpizm – jest filozofią życia łączącą w sposób zrównoważony jakość ciała, woli i umysłu. Łącząc sport z kulturą i edukacją olimpizm szuka sposobu na stworzenie stylu życia opartego na zadowoleniu z wysiłku, edukacyjnej wartości dobrego przykładu i szacunku dla uniwersalnych fundamentalnych zasad etycznych. Celem olimpizmu jest umieszczenie sportu na usługach harmonijnego rozwoju człowieka przy jednoczesnym propagowaniu pokojowego społeczeństwa, dbającego o zachowanie godności człowieka.


Pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie

Zostały zorganizowane w Atenach w 1896 roku. Były to Igrzyska I Olimpiady.


Pochodnia olimpijska


Przysięga olimpijska


Rodzina Olimpijska


Ruch Olimpijski – Ruch Olimpijski oznacza skoordynowane, zorganizowane, uniwersalne i stałe działania, realizowane pod najwyższym kierownictwem MKOl, wszystkich osób fizycznych i prawnych zainspirowanych wartościami olimpizmu. Ruchu Olimpijski obejmuje m.in.: Międzynarodowe Federacje Sportowe i Narodowe Komitety Olimpijskie, Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich, krajowe związki, kluby, sportowców oraz inne organizacje i instytucje uznane przez MKOl.


Symbol olimpijski


Zimowe Igrzyska Olimpijskie


Znicz olimpijski


Pamiętaj!
Symbol olimpijski, flaga, motto, hymn, a także określenia – „Igrzyska Olimpijskie”

i „Igrzyska Olimpiady”, ogień i pochodnia są traktowane jako „dobra olimpijskie”, do których prawa należą wyłącznie do MKOl.