Zainspiruj się

Chcemy zmienić myślenie o edukacji olimpijskiej. Nie ogranicza się ona tylko do tego, co zawarte jest w podstawie programowej wychowania fizycznego.

Edukacja poprzez sport, oparta na wartościach olimpijskich, filozofii olimpizmu,  wiedzy o historii igrzysk olimpijskich oraz autorytecie sportowca-olimpijczyka uzupełnia zintegrowane i międzyprzedmiotowe podejście do nauczania.

Inspiracje w tematyce olimpijskiej znajdują nie tylko prowadzący zajęcia WF i trenerzy sportowi, ale także nauczyciele historii, języków, plastyki, matematyki – zwłaszcza ci pracujący metodą projektu i zainteresowani łączeniem różnych obszarów tematycznych.

Przestrzeń dla siebie znajdą u nas także rodzice, opiekunowie, animatorzy i edukatorzy – wszyscy Ci, którzy poszukują drogi do pozytywnego wzmocnienia dzieci i młodzieży w ich rozwoju.

Nasze bezpłatne materiały mogą być podstawą do stworzenia nie tylko ciekawej lekcji w szkole, w ramach edukacji domowej czy na zajęciach dodatkowych, ale także stanowić uzupełnienie  programu na obozie sportowym, inspiracje do stworzenia wystawy, konkursu, przedstawienia, animacji, organizacji zawodów czy być elementem w procesie samokształcenia, motywacji, rozwoju zainteresowań (ucznia, młodego sportowca).