Akredytacje

Akredytacje – Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024

Polski Komitet Olimpijski ogłasza listę Redakcji i Wydawnictw, którym przyznane zostały miejsca akredytacyjne – dziennikarskie (E) oraz fotoreporterskie (EP) na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024.

Akredytacje dziennikarskie (E)

 • Fakt – 1 miejsce
 • Gazeta Wyborcza – 2 miejsca
 • HONEST Media – 1 miejsce
 • Interia – 2 miejsca
 • Naszosie.pl – 1 miejsce
 • Polska Agencja Prasowa – 2 miejsca
 • Polska Press Grupa – 2 miejsca
 • Ringier Axel Springer Polska – 3 miejsca
 • Rzeczpospolita – 1 miejsce
 • Sport.pl – 2 miejsca
 • Super Express – 1 miejsce
 • Wirtualna Polska – 2 miejsca
 • Magazyn Olimpijski – 1 miejsce

Akredytacje fotoreporterskie (EP)

 • Agencja Reporter – 1 miejsce
 • East News – 1 miejsce
 • Fakt – 1 miejsce
 • Gazeta Wyborcza – 1 miejsce
 • HONEST Media – 1 miejsce
 • Magazyn Olimpijski – 1 miejsce
 • Polska Agencja Prasowa – 1 miejsce
 • Polska Press – 2 miejsca
 • Ringier Axel Springer Polska – 1 miejsce
 • Super Express – 1 miejsce

Akredytacje dziennikarskie na jedną dyscyplinę (Es)

 • Nowe Żagle  – 1 miejsce
 • Polska Siatkówka – 1 miejsce

Akredytacje fotoreporterskie na jedną dyscyplinę (EPs)

 • Agencja Fotograficzna Newspix – 1 miejsce
 • Nowe Żagle – 1 miejsce
 • Polska Siatkówka – 1 miejsce
 • Polskie Wiosła – 1 miejsce

Oceny wniosków dokonała komisja powołana przez Sekretarza Generalnego PKOl. Decyzja komisji uwzględnia kwoty przyznane Polsce przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Komitet Organizacyjny Paryż 2024, a także kryteria organizatorów takie jak między innymi: wielkość redakcji, dotarcie do odbiorców, dotychczasowe doświadczenie w pracy na igrzyskach olimpijskich.

W przypadku rezygnacji z przyznanej akredytacji prosimy o natychmiastowy kontakt z Polskim Komitetem Olimpijskim. Zwrócone akredytacje zostaną w pierwszej kolejności rozdystrybuowane wśród Redakcji i Wydawnictw, które nie otrzymały wnioskowanej ilości miejsc.

KOLEJNE ETAPY

Od 1 grudnia 2023 roku do 15 stycznia 2024 roku Polski Komitet Olimpijski  będzie zbierał od Redakcji i Wydawnictw – którym przyznane zostały miejsca akredytacyjne – dane osobowe wymagane przez Komitet Organizacyjny Paryż 2024.

AKREDYTACJE ENR – bez praw nadawczych z igrzysk

Informujemy, że redakcje stacji radiowych i telewizyjnych ubiegające się o akredytacje typu ENR (bez praw nadawczych z igrzysk) powinny zgłosić to bezpośrednio w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie od 26 stycznia do 8 marca 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.olympic.org/ioc/accred2024.

Polski Komitet Olimpijski nie prowadzi procesu akredytacji dziennikarskich dla mediów bez praw nadawczych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących akredytacji ENR zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym [email protected].


Ruszył proces akredytacyjny dla mediów na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024

Polski Komitet Olimpijski – w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz Komitetem Organizacyjnym Paryż 2024 – rozpoczął procedurę akredytacyjną na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 dotyczącą dziennikarzy i fotoreporterów.

O akredytacje mogą ubiegać się – za pośrednictwem Redakcji lub Wydawnictw – osoby zawodowo wykonujące prace dziennikarskie lub fotoreporterskie – przedstawiciele agencji, dzienników, tygodników, miesięczników, magazynów i portali internetowych (z wyłączeniem portali i stron prowadzonych przez nadawców telewizyjnych i radiowych).

I ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA

 • Prosimy Redakcje lub Wydawnictwa o zgłoszenie liczby postulowanych akredytacji – uwzględniając kategorie dziennikarskie (E) i fotoreporterskie (EP);
 • Można tego dokonać wypełniając czytelnie formularz akredytacyjny –> pobierz;
 • Decyzja powinna uwzględniać potencjał kadrowy i możliwości finansowe Redakcji/ Wydawnictwa;
 • Formularz zgłoszenia należy opatrzyć pieczątką nagłówkową Redakcji lub Wydawnictwa oraz podpisem Redaktora Naczelnego (Dyrektora Wydawnictwa) lub jego Zastępcy;
 • Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14.10.2022 roku – do godziny 23:59 na adres e-mail: [email protected];
 • Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

II ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE LICZBY MIEJSC

W związku z wyjątkowo dużym zainteresowaniem akredytacjami na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2023 informujemy, że listę redakcji – wraz z liczbą przyznanych miejsc – opublikujemy później niż było to planowane. Chcąc zabezpieczyć jak najlepsze warunki dla dziennikarzy i fotoreporterów Polski Komitet Olimpijski prowadzi rozmowy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oraz Komitetem Organizacyjnym Paryż 2024 o zwiększeniu puli akredytacji.

Listę Redakcji i Wydawnictw, którym zostaną przyznane miejsca akredytacyjne opublikujemy – wraz z listą rezerwowych – na stronie internetowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszyscy zainteresowani zostaną również poinformowani o decyzji drogą mailową.

III ETAP PROCEDURY AKREDYTACYJNEJ – PRZYZNANIE AKREDYTACJI IMIENNYCH

Od 01.12.2023 roku do 15.01.2024 roku Polski Komitet Olimpijski będzie zbierał od Redakcji i Wydawnictw, którym przyznane zostały miejsca akredytacyjne, dane niezbędne do przeprowadzenia trzeciego etapu – przyznania miejsc dziennikarskich i fotoreporterskich dla poszczególnych Redakcji i Wydawnictw.

AKREDYTACJE ENR – BEZ PRAW NADAWCZYCH Z IGRZYSK

Ważna informacja dla ubiegających się o akredytacje ENR! Informujemy, że redakcje stacji radiowych i telewizyjnych ubiegające się o akredytacje typu ENR (bez praw nadawczych z igrzysk) powinny zgłosić to bezpośrednio w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie od 26 stycznia do 8 marca 2023 roku wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.olympic.org/ioc/accred2024.

Polski Komitet Olimpijski nie prowadzi procesu akredytacji dziennikarskich dla mediów bez praw nadawczych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących akredytacji ENR zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym [email protected].

Biuro Komunikacji PKOl