7 września Światowym Dniem Fair Play

7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play – święto ustanowione przez Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP). W tym dniu w sposób szczególny na całym świecie promowana jest idea czystej i uczciwej rywalizacji – nadrzędnej wartości w sporcie i codziennym życiu.

– Poprzez to święto Międzynarodowy Komitet Fair Play chce popularyzować ideę fair play, tworząc ogólnoświatowy ruch we współpracy ze Związkami Sportowymi, Komitetami Olimpijskimi, klubami młodzieżowymi, szkołami, ale również organizacjami z innych obszarów życia społecznego – podkreśla Jenő Kamuti, prezes Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Przeczytaj -> wywiad z prezesem Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

Polski Komitet Olimpijski od lat aktywnie promuję ideę fair play. Przy PKOl działa Klub, który co roku organizuje Nagrodę Fair Play i zgłasza polskie kandydatury do nagród Europejskiego Stowarzyszenia Fair Play (EFPM) oraz Międzynarodowego Komitetu Fair Play (CIFP). Klub Organizuje także sympozja, konferencje, badania naukowe i spotkania z młodzieżą dedykowane tej tematyce. Pod jego patronatem wydano szereg książek, opracowań naukowych i referatów poświęconych fair play w procesie edukacji i wychowania.

– Klub Fair Play PKOl ma długą i piękną tradycję. Promuje ideę czystej gry, poszanowania prawa, uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji i agresji, w duchu przyjaźni i solidarności. Polski Komitet Olimpijski jest wierny zasadom Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego i Karty Olimpijskiej. Propaguje wartości olimpijskie i prowadzi wiele istotnych działań edukacyjnych – mówi Andrzej Kraśnicki – Prezes PKOl.

– Naszym głównym celem jest szeroka promocja idei fair play oraz promowanie właściwych  postaw – nie tylko w sporcie, ale też codziennym życiu. Wierzę, że fair play jest i będzie ważną sprawą dla nas wszystkich – nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale na poziomie konkretnych działań. Tylko wspólna obrona wartości może przynieść oczekiwany efekt: radość z „czystej gry” – podkreśla Hanna Wawrowska – Przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl.

Klub Fair Play PKOl przyznaje nagrody w następujących kategoriach:
• Nagroda Fair Play PKOl – trofeum honoruje szczególny czyn „czystej gry”, którego dokonał zawodnik lub zawodniczka, zespół sportowy, trener, czy działacz;
• Wyróżnienie indywidualne – za całokształt kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu;
• Wyróżnienie za promocję wartości fair play – dla osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących ideę fair play oraz szczególnie aktywnie działających w zakresie jej upowszechniania i wdrażania;
• Wyróżnienie Fair Play Dziennikarzy Sportowych.

Inicjatorem Nagród Fair Play był w 1963 r. red. Tadeusz Olszański, ówczesny kierownik Redakcji „Sztandaru Młodych” oraz Tadeusz Konwicki, Jan Strzelecki i Andrzej Ziemilski. Po dyskusji pt. „Bij Mistrza”, „Sztandar Młodych” – wspólnie z Klubem Dziennikarzy Sportowych SDP – przeprowadził pierwszy Plebiscyt na „Dżentelmena Sportu”. Został nim wybitny pięściarz Zbigniew Pietrzykowski. W listopadzie 1977 r. Polski Komitet Olimpijski powołał Komisję Fair Play, która postanowiła corocznie przyznawać nagrody sportowcom, działaczom, kibicom sportowym bądź instytucjom za postawę i promocję fair play.

Międzynarodowy Komitet Fair Play został powołany w 1963 roku w Paryżu. Według Jenő   Kamutiego 57-letnia działalność przekonuje, że istnienie niezależnego ruchu promującego czystość sportu i godne naśladowania zachowania sportowców jest po prostu potrzebne i ma istotny wpływ na kształtowanie lepszej rzeczywistości. Poprzez Światowy Dzień Fair Play CIFP pragnie jednoczyć ludzi z całego świata wokół szczytnej idei.

Biuro Komunikacji PKOl