Album „Sztuka plakatu olimpijskiego. Historia i znaczenie”

Album „Sztuka plakatu olimpijskiego. Historia i znaczenie” to najnowsze wydawnictwo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w całości poświęcone związkom sportu ze sztuką. Publikacja stanowi przekrojowe opracowanie historii plakatu olimpijskiego, który jako medium towarzyszy nowożytnym igrzyskom olimpijskim. Na niezwykłą wartość tego albumu składają się zaprezentowane prace autorstwa znanych i wybitnych artystów.

Książka składa się z trzech części, w pierwszej z nich został podsumowany Międzynarodowy Konkurs Plakatu z okazji 100-lecia PKOl zorganizowany w 2019 roku, w którym udział wzięło 330 twórców (w tym niemal 70 z zagranicy), nadsyłając łącznie 516 prac. Tematem konkursu były olimpijskie wartości oraz etos olimpijczyka jako bohatera świadomości zbiorowej.

W finale oprócz prac rodzimych artystów znalazły się projekty twórców z Chin (Zonghao Wu – 1. wyróżnienie, Wei Xu), Iranu (Iraj Mirza Alikhani, Meysam Hame Ei), Portugalii (Joao Machado), Słowacji (Peter Javorik), Niemiec (Jianping He), Szwajcarii (Niklaus Troxler, Annick Woungly-Massaga), Ukrainy (Oleksandr Grekhov – wyróżnienie honorowe), Urugwaju (Eduardo Davit) i Węgier (Attila Kantor). Międzynarodowe Jury do wystawy wskazało prace pytające o miejsce człowieka w sporcie  (zwycięski plakat Piotra Depty-Kleśty), skłaniające do refleksji (tryptyk „Pokój poprzez sport” Dawida Celka), prezentujące współczesne trendy projektowania (Marta Wittchen – II nagroda, Tomasz Opaliński, Karolina Lubaszko, Katarzyna Nachman – wyróżnienia honorowe), ale również prace dedykowane najmłodszym odbiorcom (Maja Żurawiecka – III nagroda, Dorota Proba, Alicja Kultys). Finałowej prezentacji towarzyszy tekst poświęcony zmaganiom artystów w konkursach sztuki („Kultura fizyczna plakatu”), zaś refleksją nad konkursem i jego społecznym znaczeniem dzielą się w swych wypowiedziach Jurorzy, a wśród nich wybitni graficy i profesorowie: Yossi Lemel (Bezalel Academy of Arts and Design, Jerozolima), Karel Mišek (JE Purkyně Uniwersytet w Usti nad Łabą) i Lech Majewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

W drugiej części albumu, poświęconej historii polskiego plakatu olimpijskiego, znalazł się wybór polskich plakatów, a wśród nich prace czołowych polskich plakacistów: Zygmunta Kamińskiego, Tadeusza Gronowskiego, Jerzego Skolimowskiego i Stefana Osieckiego, Witolda Gordona, Zbigniewa Waszewskiego, Jana Lenicy, Karola Śliwki, Waldemara Świerzego czy Lecha Majewskiego. Tę część dopełniają plakaty okolicznościowe Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz zwycięskie prace w konkursach organizowanych przez PKOl w swej ponad 100-letniej historii. Wśród nich znalazły się plakaty takich artystów jak: Rafał Olbiński, Henryk Regimowicz, Bogusław Lustyk, Andrzej Pągowski czy Marcin Władyka. O historii tych plakatów i olimpijskich konkursach sztuki przeczytamy w dołączonych tekstach – przekrojowym eseju historycznym „Plakat olimpijski – jednostkowość w zbiorowości” oraz w tekście „Igrzyska a sztuka”, w którym opisane zostały różne inicjatywy, realizowane na styku świata sztuki i sportu olimpijskiego w Polsce i na świecie.

W trzeciej części zostały przedstawione wszystkie oficjalne plakaty na igrzyska – zarówno letnie jak i zimowe, począwszy od Igrzysk I Olimpiady w Atenach 1896 do dziś. Przekrojowa galeria pozwala prześledzić to, jak rozwijał się i ewoluował plakat olimpijski w ostatnich 125 latach zarówno pod względem estetyki jak i pełnionej funkcji.

Nie często ukazuje się książka poświęcona plakatowi olimpijskiemu, toteż tym bardziej jesteśmy dumni z tej publikacji i mamy nadzieję, że spotka się ona z zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców. Album powstał dzięki współpracy PKOl z Globalnym Partnerem Technologii Płatniczych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich – VISA.

Życzymy przyjemnej lektury!