12 kwietnia 2005 roku – 10 dni po śmierci Papieża Polaka – Zarząd PKOl jednogłośnie podjął decyzję, że Jan Paweł II będzie Patronem Centrum Olimpijskiego.18 maja 2005 roku – w dniu 85. urodzin Papieża Polaka – prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp i Prezes  PKOl Piotr Nurowski uroczyście odsłonili tablice upamiętniające nadanie imienia Jana Pawła II Centrum Olimpijskiemu PKOl. Z kolei 18 maja 2020 roku odsłonięta została tablica upamiętniająca setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. 

Jan Paweł II nie bez powodu jest Patronem Centrum Olimpijskiego. Sport był niezwykle ważny w Jego życiu. Uprawiał kajakarstwo i narciarstwo – nie tylko w młodości, ale także wtedy, gdy był już Biskupem Rzymu. Zawsze pamiętał też o sportowcach i powtarzał, że otacza ich ogromnym szacunkiem. W dniu, kiedy został Papieżem Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski i spotkania z himalaistką Jan Paweł II powiedział: „Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko.”

Podczas Pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 roku – dokładnie 6 czerwca w Elblągu – Papież pozdrowił sportowców i wszystkich ludzi związanych ze sportem i skierował do nich następujące słowa:

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, który zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić.”

I właśnie te słowa znalazły się na pamiątkowej tablicy odsłoniętej w Centrum Olimpijskim.