Nowa siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego powstała w zielonym pasie na płaskim nabrzeżu Wisły, przy trasie szybkiego ruchu.

Dominujący nad otaczającym terenem obiekt sąsiaduje z fortyfikacjami Cytadeli Warszawskiej z jednej strony i Kępą Potocką z drugiej, a bezpośrednio z Klubem Sportowym Spójnia. W tym miejscu schodzą się przedwojenne założenia urbanistyczne i architektoniczne tak zwanego Żoliborza Dziennikarskiego i Oficerskiego.

Cały kompleks wyróżnia klarowna kompozycja przestrzenna – składa się on z budynku głównego o ekspresyjnej bryle oraz czterech biurowców, ściśle ze sobą powiązanych osią o kierunku wschód-zachód.

Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma sześć kondygnacji oraz poziom podziemny. Przesiąknięta jest symboliką idei olimpijskiej, formalnie wyrażoną w kształtach i funkcjach. Efektowny jest nie tylko kształt budynku wzniesionego na rzucie elipsy oraz przypominający znicz szyb windowy i imponujące zadaszenie, ale również detale głównego korpusu.

Stalowy dach jest przecięty szklanym szybem, stojącym niezależnie od głównej bryły. Oświetlenie zainstalowane w górnej jego części jednoznacznie nawiązuje do znicza olimpijskiego. Przeszklony pas dwupoziomowego holu wejściowego, podobnie jak rozłożyste na dwanaście metrów skrzydła dachu, zdają się podrywać budynek do góry. Na frontonie umieszczono motyw olimpijskich kół, obecny również we wnętrzu. Siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego to pomnik nowożytnej historii olimpijskiej. Ponad połowa jego powierzchni poświęcona została eksponowaniu historii i propagowaniu olimpizmu.