Decyzje Zarządu PKOl

Polski Komitet Olimpijski zyskał nowego członka olimpijskiego – Polski Związek Sportu Tanecznego oraz dwóch członków zwyczajnych – Polską Federację Padla i Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Wszyscy nowi członkowie zadeklarowali, że będą przestrzegać Karty Olimpijskiej i pracować na rozwój i sukcesy Ruchu Olimpijskiego.

W poniedziałek decyzją Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego do grona członków olimpijskich PKOl dołączył Polski Związek Sportu Tanecznego.

Cieszę się, że Polski Związek Sportu Tanecznego stał się częścią Rodziny Olimpijskiej. Z tego miejsca chciałbym pogratulować sukcesów wszystkim reprezentantom zebranych tu związków sportowych. Mam nadzieję, że niebawem Polski Związek Sportu Tanecznego również będzie mógł dopisać do tej listy kolejne osiągnięcia. Dla naszej społeczności jesteście wzorem do naśladowania. Chciałbym również zaznaczyć, że zapoznaliśmy się z Kartą Olimpijską i obiecujemy, że będziemy przestrzegać jej zasad. Dziękuję za zaufanie – powiedział  Antoni Czyżyk, Prezes Polskiego Związku Sportu Tanecznego. 

Po jednogłośnym głosowaniu tytuł członków zwyczajnych PKOl uzyskała Polska Federacja Padla oraz Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Przedstawiciele obu organizacji podziękowali Zarządowi PKOl za zaufanie oraz zapewnili, że poprzez swoją działalność będą wzmacniać Ruch Olimpijski. 

– Cieszymy się, że do Rodziny Olimpijskiej dołączyły kolejne organizacje, każdą z nich czeka wiele wyzwań. Już teraz dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz PKOl. Jestem przekonany, że zgodnie z przesłaniem  MKOl będziemy budować siłę i prestiż Ruchu Olimpijskiego w Polsce i na świecie – powiedział Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Zmiana Szefa Misji na XVI Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy w Bańskiej Bystrzycy

Początkowo Szefem Misji na XVI Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy w Bańskiej Bystrzycy został wybrany Marcin Nowak – Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych PKOl. Jednak w związku z objęciem przez niego funkcji Prezesa Spółki Igrzyska Europejskie 2023 i przejęciem licznych obowiązków związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich w Polsce musiał zrezygnować z przewodniczenia Misji na Słowacji. Nowym Szefem Misji na XVI Letni Olimpijskie Festiwal Młodzieży Europy został wybrany Ireneusz Kutyła – Zastępca Dyrektora Działu Współpracy Międzynarodowej i Projektów Sportowych PKOl. 

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy to najważniejsze zawody sportowe dla młodzieży w wieku 14-18 lat. W tym roku na Słowacji blisko 300 sportowców z 50 krajów Europy, będzie rywalizować w 11 dyscyplinach. EYOF będzie trwał od 24 do 31 lipca 2022 roku. 

Współpraca PKOl z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich

W ramach współpracy PKOl z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich powstanie program wsparcia dla sportowców – studentów, którzy przygotowują się do najważniejszych sportowych zawodów na świecie, w tym również do Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024. 

Kontynuując współpracę Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z PKOl chcemy przygotować program wspierający wszystkich sportowców, którzy łączą udział w najważniejszych sportowych wydarzeniach na świecie z edukacją wyższą. W tej kwestii zależy nam na dobrej współpracy ze związkami sportowymi. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami uda nam się zapewnić dwutorowy rozwój kariery naszych reprezentantów – powiedział prof. dr hab. Andrzej Rokita, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego, Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. 

Biuro Komunikacji PKOl

Foto: Szymon Sikora /PKOl