„Don’t romanticize” w Galerii (-1)

W dniach 23 lutego – 10 marca w Galerii (-1) Centrum Olimpijskiego PKOl będzie można oglądać wystawę 12 studentek i studentów Pracowni Relacji Wizualnych pt. „Don’t romanticize”. W dniu otwarcia wystawa będzie czynna w godzinach 17:00-20:00.

Artystki i artyści: Paulina Bijoch, Jeremi Czyż, Marcelina Gorczyńska, Joanna Klikowicz, Marta Matysiak, Lena Pierga, Aleksandra Raszka, Adam Siwek, Kuba Stępień, Piotr Szczęsnowicz, Aneta Wieczorek oraz Weronika Zalewska.

Rzeczywistość, w której funkcjonujemy, dotyka nas, stanowiąc nieodłączną część nas samych. Każdy musi się do niej ustosunkować, zinterpretować ją, nadając jej kształt.
Potrzeba dzielenia się wrażeniami na jej temat jest wpisana w nasz sposób myślenia o sobie. Jest także formą konstytuowania siebie oraz kompulsywnego potwierdzania własnej obecności.
Każdy powinien znaleźć swoją formę narracji oraz sposób na komunikację potrzeb i wrażeń.

Wystawa „Don’t romanticize” nie skupia się na dyskusji z samym medium, a raczej stanowi próbę opowiedzenia za jego pomocą o rzeczywistości i aktualnej sytuacji społecznej.
Ujawnia poczucie wyobcowania i samotności spotęgowane przez reżimy sanitarne związane z pandemią Covid 19 – reżimy, które nasilają tendencje do poznawania i relacjonowania świata za pomocą mediów elektronicznych.

Siłowo narzucana jest nam „zdalność” odczuwania rzeczywistości, ale także poczucie zagrożenia, tworzenie dystansu i obcości. Pojawia się więc strach przed pejzażem, naturą, relacjami. międzyludzkimi i najbliższym otoczeniem.

Do czego odnosi się sam tytuł „Don’t romanticize”?
Przede wszystkim do surowości oglądu, do próby przekazu pozornie pozbawionego intensywnej dominanty emocjonalnej. Jest próbą opowiedzenia o aktualnej sytuacji i uczuciach poprzez medium fotografii i filmu tak, aby wyzwolić się z piętna nadawania wydarzeniom ciężaru emocjonalnego na poziomie samej formy. Chodzi też o to, aby odnieść się do takich zagadnień, jak pejzaż i człowiek, tolerancja i tęsknota wpisanych w nasz gatunek, ostateczną narrację pozostawiając jednak odbiorcy.
Bez upiększania. Bez romantyzowania.
Mamy do czynienia z przekazem, który jest o tyle silniejszy, o ile pozostaje przezroczysty, zdystansowany.
Jak oferta, z której nie musimy skorzystać.

Wystawa „Don’t romanticize” to prezentacja 12 artystek i artystów działających w obrębie Pracowni Relacji Wizualnych, Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Pracowni będącej miejscem dyskusji o świecie, a także przestrzenią rozwoju myśli i budowania odpowiedzialności za komunikat. Miejscem, gdzie dominuje przekonanie, że bycie twórcą polega dziś przede wszystkim na refleksji nad rzeczywistością, która nas dotyczy i dotyka.
To miejsce, gdzie kluczowe staje się rozumienie twórczości jako stanu umysłu, jako gotowości do dialogu, jako narzędzia rozbudzania świadomości i jako formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczywistością poprzez powrót do studiowania otoczenia; a także jako sposobu analizowania zaobserwowanych w niej reguł – narzucających się z tym większą siłą, im bardziej sprawiają wrażenie obiektywnych. Choć obiektywne nie są.

Kurator wystawy: prof. Prot Jarnuszkiewicz
Koordynatorka wystawy: Agata Witczak
Oprawa graficzna: Renata Motyka