Dr Mehmet Kasapoğlu, minister młodzieży i sportu Turcji, z wizytą w PKOl

21 października 2021 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Witold Bańka Prezydent Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i członek Zarządu WADA, a także Dr Mehmet Kasapoğlu minister młodzieży i sportu Turcji. Tematem rozmów – dalsze zacieśnianie i rozwój współpracy w obszarze zwalczania dopingu w sporcie.

Image

Dr Mehmet Kasapoğlu wraz z delegacją, oficjalną wizytę w Polsce rozpoczął od spotkania z szefem WADA, Witoldem Bańką w warszawskim biurze Agencji. – Dr Mehmet Kasapoğlu w 2022 roku dołączy do Zarządu WADA. To spotkanie było doskonałą okazją do omówienia naszych wspólnych celów i wysiłków na rzecz czystego sportu i dalszego wzmacnia globalnego systemu antydopingowego – zaznaczył szef Światowej Agencji Antydopingowej.

Minister młodzieży i sportu Republiki Tureckiej będzie w Zarządzie WADA reprezentował władze publiczne z ramienia Rady Europy.  – Odbyliśmy bardzo owocne spotkanie nt. dalszego zwiększania skuteczności walki z dopingiem. Jako przyszły członek zarządu WADA, mogłem podzielić się naszymi doświadczeniami w tej przestrzeni oraz wyrazić pełne zaangażowanie i determinację kierowanego przeze mnie ministerstwa do ochrony sportowców i wzmacniania globalnej walki z dopingiem. Zależy nam na dalszym zacieśnianiu i rozwoju naszej współpracy – podsumował dr Mehmet Kasapoğlu.

Prezes PKOl, Andrzej Kraśnicki zasiada w Zarządzie WADA od 1 stycznia 2021 roku, reprezentują ruch olimpijski, z ramienia Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich (ANOC). – WADA stanowi unikalną platformę współpracy rządów i ruchu sportowego. Tylko intensyfikacja naszych wspólnych wysiłków i ścisła współpraca na rzecz czystego sportu może być gwarantem skutecznego systemu antydopingowego, dlatego tym bardziej cieszy mnie nasze spotkanie i owocna dyskusja. Zawsze podkreślam, że tylko czysta i uczciwa rywalizacja ma sens i oddaje prawdziwy wymiar sportu – podsumowuje Andrzej Kraśnicki.

Image

Światowa Agencja Antydopingowa WADA jest współzarządzana przez rządy i ruch sportowy, które rotacyjnie wybierają swojego przedstawiciela na szefa organizacji. W 2019 roku uprawnienie to przysługiwało rządom i na stanowisko Prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, na kadencję 2020-2022 został wybrany Witold Bańka, natomiast na stanowisko Wiceprezydenta przedstawicielka ruchu sportowego z Chin – Pani Yang Yang.

Image

Światowa Agencja Antydopingowa promuje i koordynuje Światowy Program Zwalczania Dopingu. Program ma na celu zapewnienie działań w ramach krajowych strategii zapobiegania i zwalczania dopingu w sporcie. Cel ten WADA osiąga dzięki odpowiedniemu mechanizmowi harmonizującemu, który tworzą dokumenty różnego szczebla, określające założenia Programu i techniki ich realizacji. Mechanizm ten tworzy przede wszystkim Światowy Kodeks Antydopingowy, a także międzynarodowe standardy oraz modele najlepszych praktyk.