Drugie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Olympic Committees for Dual Career „OCDC”

W dniach 6-8 października 2022 roku Grecki Komitet Olimpijski gościł w swojej siedzibie drugie międzynarodowe spotkanie projektu Unijnego Olympic Committees for Dual Career.

OCDC to dwuletni projekt, który jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego głównym celem jest promowanie wiedzy o dwutorowej karierze i zrozumienia wśród sportowców rywalizujących w sportach olimpijskich i narodowych federacjach sportowych.

Pierwszego dnia spotkania partnerzy projektu – przedstawiciele Narodowych Komitetów Olimpijskich z Grecji, Polski, Litwy, Słowenii, Turcji oraz think tanku „European Network for Innovation and Knowledge” (EUNIK) – zebrali się w Atenach, w celu omówienia nadchodzących działań projektowych.

Wśród partnerów odbyła się otwarta dyskusja na temat treści przewidzianych w ankiecie, która będzie skierowana do sportowców w kategoriach juniorskich, seniorów i tych którzy już karierę sportową zakończyli. Badanie będzie miało na celu określenie wyzwań, przed jakimi stoją sportowcy w połączeniu elitarnego sportu, edukacji i pracy, a także ich potrzeb i aspiracji. Ankieta będzie rozdystrybuowana w nadchodzących tygodniach.

Bazując na wynikach ankiety oraz dobrych praktykach, które będą zidentyfikowane przez uczestniczące Narodowe Komitety Olimpijskie, zostanie opracowana mapa drogowa dla budowania mostów pomiędzy sportowcami a ich przyszłym życiem zawodowym. Partnerzy omawiali również temat utworzenia Single Point of Contact, czyli osoby kontaktowej ds. dwutorowej kariery, która będzie przeszkolona do tej funkcji w 5 Narodowych Komitetach Olimpijskich uczestniczących w projekcie.

Drugi dzień spotkania poświęcony był podnoszeniu świadomości na temat znaczenia dwutorowej kariery i narzędzi cyfrowych, które będą wykorzystywane w tym kierunku.

Kolejne stacjonarne spotkanie Partnerów projektu odbędzie się w kwietniu, tym razem gospodarzem będzie Narodowy Komitet Olimpijski Turcji. Liderem i pomysłodawcą tego projektu jest Polski Komitet Olimpijski.