Kierownictwo Reprezentacji Polski

RADOSŁAW PIESIEWICZ – Prezes PKOl
Przewodniczący Reprezentacji Polski


MAREK PAŁUS – Sekretarz Generalny PKOl
zastępca Przewodniczącego Reprezentacji Polski


Misja

Ireneusz Kutyła – szef misji


Dorota Goś – zastępca szefa misji
Ewelina Wawrynkiewicz – zastępca szefa misji
Ks. Edward Pleń – członek misji
Katarzyna Deberny – członek misji
Marcin Doroś – członek misji
Dariusz Goździak – członek misji
Aleksandra Grochal – członek misji
Iwona Marcinkiewicz – członek misji
Anna Mikielska – członek misji
Karina Pazura – członek misji
Marian Sypniewski – członek misji

Rafał Bała (Polskie Radio) – attaché prasowy – kontakt dla mediów 517 382 737


Misja medyczna

dr Hubert Krysztofiak – szef misji medycznej

dr Aleksandra Piechuta – członek misji medycznej
dr Karolina Stępień – członek misji medycznej
dr Krzesimir Sieczych – członek misji medycznej
dr Adrian Rejniak – członek misji medycznej
dr Jakub Grzybek – członek misji medycznej
Piotr Maliszewski – członek misji medycznej
Marek Jasiński – członek misji medycznej
Damian Kołodziej – członek misji medycznej