Kongres Sportu Wiejskiego w PKOl

Serdecznie zapraszamy na Kongres Sportu Wiejskiego, który odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 roku w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie. Będzie to konferencja programowa na rzecz zwiększenia stopnia rozwoju kultury fizycznej na terenach wiejskich, perspektyw poprawy szkolenia w obszarze sportu wyczynowego oraz analizy obecnie istniejącej infrastruktury sportowej.

Wydarzenie organizowane jest przez Komisję Sportu Wiejskiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych oraz Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ponadto, wydarzenie zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP oraz włączone w cykl wydarzeń wpisanych w obchody 100-lecia PKOl.

Wstęp wolny.

Zapraszamy do rejestracji -> http://kongres-sportu-wiejskiego.pl/

www.olimpijski.pl