Konkurs plastyczny „Co lubię? Sport lubię!”

Polski Komitet Olimpijski ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Co lubię? Sport lubię!”. To właśnie sztuka pozwalała – już od czasów igrzysk w starożytnej Grecji – na utrwalenie piękna sportu. Wierzymy, że wyrażanie siebie poprzez ruch i twórczość jest wspólnym doświadczeniem wszystkich dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczniów z klas I-III (kategoria I konkursu) jest stworzenie kartki z życzeniami powodzenia dla polskich olimpijczyków. Z kolei uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII (kolejno kategoria II i III konkursu) mają wyrazić w formie pracy plastycznej odpowiedź na pytanie  „Co czuję, gdy uprawiam sport?” oraz dołączyć do pracy krótki tekst. Szczegóły znajdują się w regulaminie oraz opisach zdań konkursowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału i przesyłanie prac wraz z kartami zgłoszeniowymi do 22.12.2021 roku włącznie – drogą mailową na adres [email protected], pocztową (Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa) bądź osobiście.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową

Opis zadania konkursowego – kategoria I

Opis zadania konkursowego – kategoria II i III

Plakat konkursu do wydruku

Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest KINDER Joy of moving.

PKOl