Konkurs „Trenerka Roku 2022” – przedłużony termin

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do XXII edycji konkursu został przedłużony do 23 stycznia 2023 roku włącznie.

Głównym celem Konkursu jest uhonorowanie trenerki za osiągnięcia w pracy zarówno z zawodniczką/zawodniczkami, jak i zawodnikiem/zawodnikami w 2022 roku.

Nagrody w pozostałych kategoriach konkursu zostają przyznane:
– trenerowi za sukcesy w pracy z zawodniczką/ zawodniczkami w 2022 roku,
– trenerce/trenerowi za całokształt pracy z zawodniczką/zawodniczkami,
– za promowanie sportu kobiet w mediach, pracach naukowych, podczas wydarzeń sportowych i innych.

Ta inicjatywa ma na celu popularyzację: sportu kobiet, idei równości płci w sporcie i wybitnych osobowości trenerskich. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej na temat pozycji kobiet w sporcie wyczynowym. Najważniejszym elementem pracy trenerów jest poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziewczętami i kobietami. Powinni być wybitnymi specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach działalności oraz wzorowymi wychowawcami – podkreśla przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet Grażyna Rabsztyn.

Konkurs jest odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera.

Tradycja organizowania Konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim trwa od 2001 roku.

Poznajcie sylwetki laureatów i laureatek z poprzednich edycji.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Na zgłoszenia od polskich związków i klubów sportowych, osób fizycznych, instytucji, uczelni wyższych, mediów czekamy do 23 stycznia 2023!