Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński uhonorowany medalem 100-lecia PKOl

Na zdjęciu od lewej: Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, Hrabianka Helena Mańkowska, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki/Fot.: PKOl – Szymon Sikora

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński z nowo poślubioną małżonką Hrabianką Heleną Mańkowską gościli w Centrum Olimpijskim na zaproszenie Prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego. Podczas spotkania Prezes złożył młodej parze gratulacje i wręczył kwiaty, a także przyznał Księciu okolicznościowy medal 100-lecia PKOl.

W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński i Zastępca Sekretarza Generalnego PKOl Iwona Łotysz.

– To duża radość, że mogę wręczyć medal 100-lecia PKOl potomkowi Ojców Założycieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wielkiemu popularyzatorowi polskiego sportu. Jesteśmy dumni, że są Państwo częścią naszej Olimpijskiej Rodziny. Cieszymy się, że uczestniczą Państwo w wydarzeniach organizowanych przez PKOl. Ta obecność jest dla nas zawsze ogromnym wyróżnieniem – powiedział Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki.

Na zdjęciu od lewej: Sekretarz Generalny PKOl Adam Krzesiński, Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki/Fot.: PKOl – Szymon Sikora

– Dla mnie to ogromna radość i wyróżnienie zarazem. Ten piękny medal to prawdziwe dzieło sztuki – powiedział Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Rodzina Lubomirskich związana jest z Komitetem od początku jego istnienia. Pierwszy Prezes Komitetu – Książę Stefan Lubomirski to postać, która zainicjowała Ruch Olimpijski w naszym kraju. Kazimierz Lubomirski był drugim Prezesem PKOl, a Stanisław – Członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Biuro Komunikacji PKOl